Bewoners Philipsdorp (Eindhoven) naar rechter om lawaai heien

4 maart 2009, gewijzigd 1 april 2009

Buurtbewoners van het Philipsdorp hebben een juridisch offensief gevoerd tegen de overlast van de heiwerkzaamheden aan het nieuwbouwproject Stadionkwartier in Eindhoven. Het Stadionkwartier is het gebied naast het PSV-stadion in Eindhoven, tussen Mathildelaan en Frederiklaan. Er is gestart met de bouw van 500 woningen. Er komen onder meer een woontoren van 18 verdiepingen en appartementengebouwen. Parkeren geschiedt ondergronds.

In twee procedures probeerden de bewoners de heiwerkzaamheden per direct stil te leggen. 

Toen op een bepaald moment de heitijden werden overschreden, bekogelden een aantal woedende buurtbewoners de heiers met stenen. Zowel het veel te lang doorgaan met heien als de boze reactie daarop van omwonenden vinden het Eindhovens college en de politici 'onaanvaardbaar'.


De containerwand bij het Stadionkwartier. foto Jurriaan Balke
 

Inmiddels zijn de juridische procedures doorlopen. Zowel de bestuursrechter als de civiele rechter in Den Bosch hebben de eis om het heien stil te leggen afgewezen. De aantasting van de gezondheid van De Wilde weegt onvoldoende op tegen de belangen van de ontwikkelaar en het bouwproject, vinden de rechters. De rechters wijzen er op dat de buurtbewoner alternatieve woonruimte is aangeboden. Bestuursrechter mr. W. Winfield weegt in zijn oordeel mee dat de gemeente actie heeft ondernomen om de overlast voor omwonenden te beperken. Ook mocht de gemeente grote waarde hechten aan de financiële gevolgen voor de ontwikkelaar als het werk had moeten worden stilgelegd, zo blijkt uit de uitspraak. Het resterende werk zou volgens de bouwer tot de tweede week van mei duren.

Eerder schreef het Eindhovens Dagblad uit de mond van Rens ten Hagen (architect en fractiemedewerker van Stadspartij Eindhoven) het volgende:

In Eindhoven is onrust ontstaan over het heien in het Stadionkwartier. Het veroorzaakt te veel lawaai en te veel trilling. Dat is begrijpelijk. Op die plek, op deze manier heien betekent geweldige overlast. Met de nadruk op 'geweld'. De projectontwikkelaar heeft in de afgelopen dagen één keer getuigd van lef met de uitspraak: 'Het was de goedkoopste methode'. Dat was eerlijk en bewoners begrijpen dat. Gewoon de goedkoopste oplossing. En daar had de gemeente niet mee akkoord moeten gaan. Als je kijkt naar andere gemeenten met dezelfde problematiek, valt één ding meteen op. Er werd niet geheid met klappen uitdelen. Er is altijd gekozen voor minder overlast gevende heisystemen en dat kon ook in harmonie worden opgelost. Nu is er een heel spel op de wagen. De projectontwikkelaar moet zijn woorden terugnemen en schrijft een rare brief waarin staat dat hij niet gezegd heeft wat hij gezegd heeft en dat het de enige oplossing was. Laf. De gemeente wringt zich in bochten en zegt 'dat het niet anders kan'. Allemaal gezwam. En dan hebben we het over een prijsverschil van zes ton. Op een totaal bouwbudget van honderden miljoen. Het gaat hier echt nergens over. Wat speelt er echt? De prijs. Die is doorslaggevend geweest. De maatregelen tegen de overlast zijn een wassen neus. Die containers zijn enorme galmkasten en de meeste trillingen komen door de grond. De mensen krijgen halfslachtige oplossingen aangeboden en er zijn beloftes gedaan die niet worden nagekomen. En nu maar hopen dat de projectontwikkelaar en de gemeente de procedures kunnen rekken totdat de laatste paal er in zit. De bewoners zijn op schandalige wijze de dupe. Die hebben elke vorm van vertrouwen verloren.

De gemeente toont zich op zijn lafst door geen beslissingen te nemen, vooral meer onderzoek af te wachten en de projectontwikkelaar stampt snel verder. De gemeente verschuilt zich achter allerlei smoesjes. Stel je voor dat er een claim komt…

Voor het kort geding rond 19 maart wilden de buurtbewoners afdwingen dat de gemeente Eindhoven de bouw onmiddellijk stillegt vanwege de geluidsoverlast. De gemeente weigerde dat nu toe. In een ander kort geding dat op 23 maart diende, eisten de bewoners dat de bouwers Stadionkwartier BV en Stam en De Koning Bouw onmiddellijk stoppen met het heien vanwege gezondheidsklachten bij de omwonenden. Beide procedures hebben de bewoners verloren.

Achter de schermen hebben de aannemer en de gemeente hard gewerkt aan oplossingen voor de overlast. Acht huishoudens zijn tijdelijk elders ondergebracht vanwege gezondheidsklachten.

Doordreunen

Het Eindhovens Dagblad bericht op 28 maart 2009 in een analyse dat de hei-kwestie nog kan nadreunen in de politiek. Volgens deze krant kan worden vastgesteld dat geen van de betrokken partijen zich vooraf druk heeft gemaakt over de overlast van lawaai en trillen die het heien teweeg zou brengen. Het Eindhovens Dagblad stelt daarbij dat de gemeente in feite projectontwikkelaar Heja vrij spel heeft gegeven. En Heja heeft simpelweg gekozen voor heien met vibropalen, omdat die methode het goedkoopste is.

Wellicht had het funderingswerk ook anders – stiller en met minder trillingen – kunnen worden gedaan. Gaandeweg overstappen op een andere methode zou echter veel geld en tijd hebben gekost. Met het vorderen van het werk, werd de kans op stilleggen en voortzetting van het werk op een andere wijze kleiner. De vraag blijft volgens het Eindhovens Dagblad of de gemeente de omwonenden niet een hoop ellende had kunnen en moeten besparen. Als die vraag bevestigend wordt beantwoord, kan deze kwestie – met name voor verantwoordelijk wethouder Mary Fiers – nog wel even nadreunen in de Eindhovense politiek.

Bronnen: Architectenweb,  Eindhovens Dagblad, BN De Stem, Blik op Nieuws, Eindhovens Dagblad

home...