Dronten onderzoekt gevolgen vliegveld

Nieuwsbericht Gemeente Dronten, 13 maart 2009

De gemeente Dronten wil een onderzoek laten verrichten naar wat de gevolgen zijn van de regionale luchthaven, wanneer deze meer nationale betekenis gaat krijgen.

5 februari 2009 heeft het rijk de heer J.G.M. Alders verzocht advies uit te brengen over de toekomst van de luchthavens Eindhoven en Lelystad. Vanwege de beperkte groeiruimte van Schiphol, onderzoekt hij of er op de regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad ruimte is voor de zogenaamde 'niet-mainport gebonden vluchten'. Voor Lelystad gaat het om 5.000 tot 35.000 vliegbewegingen.

Alders stelt zijn advies op in overleg met de regio. In lijn met het kabinetsbesluit 'Lange termijn verkenning Schiphol' gaat Alders ook in op een nieuwe locatie van de luchthaven in Dronten. Aan dit proces wil de gemeente Dronten een onderbouwde bijdrage leveren.

De gemeente Dronten heeft aan To70 B.V gevraagd of zij het milieutechnisch onderzoek kunnen uitvoeren waarbij in kaart moet worden gebracht hoe de geluidhinder per locatie uitvalt. Het verdiepingsonderzoek sluit aan op het raadsbesluit om met ingang van 1 januari 2010 een vliegtuiggeluid meetsysteem in de drie kernen te realiseren.

 

Bron: Website Gemeente Dronten

 

home...