BrŘel & KjŠr introduceert nieuwe versie Matron-systeem

Geluidmeting met een hoog James Bond-gehalte

Suzanne van den Eynden,  BrŘel & KjŠr, mei 2008

Inleiding

In diverse Nederlandse gemeenten heeft hij inmiddels zijn intrede gedaan: de Matron (Manually Activated Timed Recording of Noise) oftewel het systeem waarmee gemeente-inspecteurs op afstand geluid kunnen meten. De Matron maakt het mogelijk om te controleren of bijvoorbeeld een horeca-onderneming of supermarkt inderdaad meer decibellen produceert dan toegestaan, zonder dat de ambtenaar zich zelf op het hoogtepunt van de overlast - niet zelden in het holst van de nacht - met een handmeter naar de betreffende locatie hoeft te begeven. De Matron wordt door de inspecteur voor een bepaalde periode bij de `klager' thuis ge´nstalleerd. Deze zet de meter aan op het moment dat hij overlast ervaart, en de meter registreert keurig ieder geluid dat als overlast wordt ervaren.

Tot voor kort werd het geluid opgenomen op een DAT-recorder, waardoor de meter een kolossale omvang had. `Ik stond dan met een bullebak van een apparaat bij de mensen op de stoep', vertelt milieu-inspecteur Rob Reerink van de gemeente Ede, die al anderhalf jaar met succes gebruik maakt van het Matron-systeem. `Zo was het alsnog voor alle buren duidelijk dat de gemeente ging meten.' Daarom introduceerde producent en leverancier BrŘel & KjŠr uit Veenendaal onlangs een vernieuwde en compactere versie: de Matron III. Deze bevat alle voordelen van de vertrouwde Matron, met als belangrijkste vernieuwing dat het geluid wordt opgenomen op een SD-geluidkaart, vergelijkbaar met de kaart in een digitale camera. De kaart heeft een opslagcapaciteit van 4 gigabyte en is met de bijgeleverde software af te lezen op iedere PC.

De meter zelf zit in een klein koffertje, dat weer verpakt is in een soort attachÚkoffer. De milieu-inspecteur die aanbelt, zou in de ogen van nieuwsgierige buren dus net zo goed een belastinginspecteur of accountant kunnen zijn. `Ik laat de geluidsmeter bij de mensen achter, en vertrek met dezelfde koffer als waarmee ik gekomen ben. Het heeft een hoog James Bond-gehalte', lacht Rob Reerink, `maar het is wel heel discreet.'
 

Het nieuwe systeem was voor de gemeente Ede, die het oude Matron-systeem met de DAT-recorder af en toe huurde, reden om over te gaan tot aanschaf van de Matron III. Dankzij deze geluidsmeter heeft Reerink al diverse klachten van overlast kunnen aantonen. Bijvoorbeeld bij een cafÚ in Lunteren. De bewoners van het boven het cafÚ gelegen pand kregen ieder weekend meer geluid te verduren dan hen lief was, en na diverse klachten plaatste Reerink de Matron voor enkele dagen. `Uit de opnames bleek inderdaad dat het aantal decibellen werd overschreden.

Overigens moesten we daarna nog wel met de hand gaan meten. De wet schrijft voor dat op drie verschillende plekken gemeten moet worden, voordat echt is vast te stellen of er sprake is van wettelijke overtreding van de geluidsnormen. De Matron heeft meer een indicatiefunctie: hij toont aan of het nodig is om intensief te gaan meten.'

Aan klagers die de meetresultaten willen be´nvloeden door bijvoorbeeld zelf de muziek hard te zetten op het moment van opname, is gedacht. De inspecteur kan op de meter een buffer instellen van bijvoorbeeld twintig seconden, waardoor hij al voordat de knop wordt ingedrukt, begint met het registreren van geluid. Wie zelf de radio hard aanzet vlak voordat het meten begint, valt op die manier door de mand.

Naast het genoemde cafÚ gebruikte Reerink de Matron ook om aan te tonen dat een discotheek in Ede zich niet aan de geluidsnormen hield. Momenteel is hij bezig met metingen naast een pizzeria. Hij is bijzonder te spreken over het systeem. `Ik voelde er weinig meer voor om ieder weekend te moeten meten als er weer ergens sprake was van overlast. De Matron scheelt ons zo heel wat tijd en geld.' Wel ervaart Reerink het aflezen van de meetresultaten en het wegknippen van stoorgeluiden als een tijdrovende klus. `Daar moet je je niet op verkijken.' Het weegt voor de milieu-inspecteur echter niet op tegen het gemak van het meten op afstand. Het allergrootste voordeel is volgens Reerink het feit dat hij door middel van de Matron burgers die geluidsoverlast ervaren, actief kan betrekken bij het oplossen van hun probleem. `In plaats van afwachten of er iets met hun klachten gebeurt, helpen ze zelf mee met de metingen. Dat geeft mensen het gevoel dat de gemeente hen echt wil helpen.'

Meer informatie: www.bksv.nl, zie ook de advertentie van BrŘel & KjŠr.

home...