Zeecontainers dempen geluidsoverlast Haagse Turfmarkt

Persbericht ministerie van VROM, 13 augustus 2008

Bron: website RIVMVanaf deze week wanen passanten en bewoners van de Haagse Turfmarkt zich even in een haven. Op het bouwterrein, waar in 2012 twee nieuwe ministeries en een woontoren zullen staan, plaatst de Rijksgebouwendienst tijdelijk een circa 65-meter lange geluidswand bestaande uit zeecontainers. De circa 15-meter hoge geluidswand moet de geluidsoverlast van de heiwerkzaamheden voor de bewoners aan de Turfmarkt beperken. Veiligheid staat voorop: de containers worden aan elkaar gekoppeld en verzwaard met betonblokken. Het plaatsen duurt naar verwachting twee dagen en begint op woensdag 13 augustus.

De geluidswand is één van de maatregelen die de Rijksgebouwendienst neemt om de geluidsoverlast van het heien te beperken. Om ervoor te zorgen dat ook het aantal heislagen beperkt wordt, zal de bouwer van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gaten voor de heipalen voorboren. Overlast is niet te voorkomen, heien kan niet geluidloos, maar we doen wat we kunnen om de overlast wel te beperken, aldus Rijksgebouwendienst projectmanager Van Noort.

De zeecontainers blijven staan tot het heien klaar is, maar het havenkarakter zal in september veranderen. De Rijksgebouwendienst zal de geluidswand in september voorzien van een aangenamer en lichter uiterlijk zodat het voor direct omwonenden iets prettiger wordt om naar te kijken. Naar verwachting zal in februari 2009 de laatste paal worden geslagen. Na 1638 heipalen is dan de ergste geluidsoverlast voor de direct omwonenden voorbij.

De nieuwbouw voor de ministeries van Justitie en BZK wordt één van de grootste rijksgebouwen in Nederland. De Rijksgebouwendienst wil met dit project op een strategische locatie, inspelen op de toekomstige huisvestingsmogelijkheden voor het Rijk. Het gebouw kan onder meer flexibel worden ingedeeld. De nieuwbouw heeft een omvang van 132.000 m² bruto vloeroppervlakte (bvo) en komt, samen met de (woon)toren De Kroon, op de plek van het voormalig wooncomplex de Zwarte Madonna. De geplande twee torens worden elk 140 meter hoog. De werkzaamheden dienen in 2012 te zijn voltooid.

Bron: Bureau Binnenstad Den Haag

home...