Stillerverkeer.nl uitgebreid en in een nieuw jasje

Marc Eijbersen CROW, 22 oktober 2008

De website www.stillerverkeer.nl is sinds 2001 de plek waar veel is te vinden over geluid in relatie tot wegverkeer. De site is afgelopen zomer uitgebreid en in een nieuw jasje gestoken. Aanleiding voor de update was het beschikbaar komen van de resultaten van het Innovatieprogramma Geluid (IPG). IPG heeft in de afgelopen jaren een schat aan onderzoeksresultaten opgeleverd. In overleg met IPG is er voor gekozen om deze resultaten voor iedereen beschikbaar te stellen op één centrale plaats op het internet. Deze plaats is Stillerverkeer.nl. De uitbreiding van de site met nieuwe informatie was voor CROW aanleiding om de indeling en uiterlijk eens goed onder de loep te nemen.

Doelgroep

Stillerverkeer.nl is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met het beperken van wegverkeerslawaai. Dit zijn bijvoorbeeld mensen bij de milieuafdelingen bij de verschillende overheden, maar ook mensen die zich bezig houden met het ontwerp, aanleg en beheer van verhardingen. Hoewel de site is bedoeld voor de professional, worden de verschillende aspecten van wegverkeerslawaai en de bestrijding daarvan zo helder en eenvoudig mogelijk uitgelegd.

Inhoud

Na binnenkomst op de openingspagina vindt de gebruiker algemene informatie over wegverkeerslawaai en de bestrijding daarvan in het linker menu. Hier komen zaken aan de orde als hoe ontstaat wegverkeerslawaai, wat is de wet- en regelgeving op dit gebied en op welke manier kan wegverkeerslawaai bestreden worden. Specifieke informatie over geluidreducerende wegdekken, stille banden, geluidschermen en de reken- en meetvoorschriften is te vinden onder vier tabbladen. Onder elk tabblad bevindt zich een nieuwe menustructuur. Op het centrale gedeelte van de openingspagina zijn links opgenomen naar de meest geraadpleegde informatie op de website, zoals de laatste versies van de reken- en meetvoorschriften, de lijst met wegdekcorrectiefactoren Cwegdek en de lijst met stille banden.

home...