Vliegtuiggeluid draagt bij aan hoge bloeddruk

RIVM, 14 februari 2008

Mensen in gebieden met veel vliegtuiggeluid hebben vaker een hoge bloeddruk (hypertensie). Het RIVM schat dat 600 tot 1600 mensen rond Schiphol een verhoogde bloeddruk door vliegtuiggeluid hebben. Dat is ongeveer 2 % van het totale aantal mensen met hoge bloeddruk in dit gebied. Hoge bloeddruk is een risicofactor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. De kans op hoge bloeddruk neemt vooral toe bij blootstelling aan nachtelijk vliegtuiggeluid.

In een grote Europese studie waaraan het RIVM deelnam werd onderzocht of mensen van 45 tot 70 jaar, die veel blootstaan aan geluid van vliegverkeer, vaker een hogere bloeddruk hebben dan mensen die weinig aan dit geluid blootstaan. In gebieden waar het geluidsniveau laag was, 30 decibel, had 54% van de mensen een verhoogde bloeddruk. Dit percentage nam toe tot 59% bij personen die blootstonden aan een geluidniveau van 55 decibel. Voor de samenhang tussen hoge bloeddruk en het geluid van wegverkeer zijn vergelijkbare risico’s gevonden. Het is nog niet mogelijk om aan te geven of er een geluidniveau is waaronder geen extra risico op hoge bloeddruk meer optreedt. Het risico op hypertensie door vliegtuiggeluid blijkt lager dan 30 jaar geleden in eerder onderzoek werd geschat. Andere recente internationale onderzoeken bevestigen dit lagere risico.

In het onderzoek is ook gekeken naar de invloed van individuele geluidgebeurtenissen op acute bloeddrukveranderingen gedurende de slaap. Naar mate een geluidpiek in de slaapkamer hoger was, werd het tijdelijke effect op de bloeddruk groter. De betekenis van deze kortdurende veranderingen is nog niet goed bekend, bij aanhoudende geluidsbelasting zou het kunnen leiden tot chronisch verhoogde bloeddruk.

 

Bron: Website RIVM

home...