Uitspraak Raad van State over Maastricht Aachen Airport

Maastricht Airport, 13 februari 2008; Raad van State 13 februari 2008

De Raad van State heeft op 13 februari 2008 uitspraak gedaan over de Beslissing op Bezwaar die de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM in augustus 2006 hadden genomen inzake de bezwaren tegen de Aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht, genomen in december 2004. Op 11 december 2007 heeft hierover een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State in Den Haag.

verruiming geluidsruimte

De uitspraak handelde over de zogenoemde aanwijzing door de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van VROM van het luchtvaartterrein Maastricht. In het aanwijzingsbesluit is de geluidsruimte van het vliegveld verruimd. Hierdoor zullen er meer vliegtuigen kunnen starten en landen. Onder meer Milieudefensie, de Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, de gemeentebesturen van Valkenburg en Meerssen en een aantal omwonenden vrezen voor overlast voor het Limburgse heuvellandschap. Zo zal er volgens hen sprake zijn van geluidsoverlast doordat een te grote geluidszone rondom het luchtvaartterrein is aangewezen. Hierdoor neemt het aantal woningen dat geluidsoverlast ondervindt toe. Ook vrezen zij dat de luchtkwaliteit zal verslechteren door de toename van het wegverkeer als gevolg van het intensievere gebruik van de luchthaven. Zij vinden het niet nodig dat er meer vluchten mogelijk worden gemaakt, omdat daarvan volgens hen geen gebruik zal worden gemaakt.

onvoldoende onderzoek luchtkwaliteit

De Raad van State oordeelt dat op een aantal punten de Ministers onvoldoende onderzoek hebben verricht dan wel de beslissing onvoldoende hebben gemotiveerd. Dit betreft onder andere de gevolgen voor de luchtkwaliteit als gevolg van de toename van autoverkeer door de groei van de luchthaven.

Daarom draagt de Raad van State de Ministers op een nieuwe Beslissing op Bezwaar te nemen. Naar verwachting zal dit wederom een jaar vergen in verband met nieuwe onderzoeken, ter inzage legging en hoorzittingen, plus een nieuwe beroepsprocedure bij de Raad van State.

Maastricht Aachen Airport is er echter tevreden over dat de Raad van State de oorspronkelijke Aanwijzing van december 2004, inclusief de bijbehorende geluidsruimte en het aantal toegestane bewegingen, vrijwel volledig intact laat. Omdat de noodzakelijke handtekening van de Minister van Defensie ontbrak onder de Aanwijzing mogen alleen de maximaal mogelijke 200 militaire bewegingen per jaar vooralsnog niet worden uitgevoerd.

Bron: via Nieuwsbank

home...