Avondvliegen Chinook en Cougar helikopters

Nieuwsbericht Koninklijke Luchtmacht, 13 mei 2008

Bron: Website Koninklijke LuchtmachtChinook en Cougar transporthelikopters van Vliegbasis Soesterberg gaan in week 20 en 21 avondvliegen tot 01.00 uur ´s nachts. Deze periode van avondvliegen zal vanaf dinsdag 13 mei tot en met donderdag 22 mei 2008 duren. In week 20 vinden de avondvluchten plaats op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Voor week 21 geldt het avondvliegen op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond.

Helikopterbemanningen dienen ter voorbereiding op hun uitzending naar Afghanistan of een ander gebied, alsook voor hun jaarlijks oefenprogramma, vluchten bij duisternis te maken. Om 24 uur per dag inzetbaar te kunnen zijn dienen de vaardigheden voor het vliegen met zogenaamde night-vision-goggles (nachtzichtapparatuur) op peil te worden gebracht c.q. te worden gehouden. Het vliegen bij nacht en duisternis moet worden geoefend in het donker.

In het algemeen kan worden gesteld dat militaire helikopters boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden en boven mensenverzamelingen binnen een afstand van 600 meter van het luchtvaartuig een hoogte van tenminste 210 meter (700 voet) aanhouden. Elders dient een hoogte van ten minste 50 meter (150 voet) boven grond of water te worden aangehouden. In de vastgestelde laagvlieggebieden is de minimum vlieghoogte 30 meter (100 voet) of zoveel lager als voor het doel van de vlucht noodzakelijk is.

Vanwege nationale taken (bijvoorbeeld bij donorvluchten, MEDEVAC-vluchten, inzet traumahelikopter, inzet Bambi-bucket, SAR-standby) kan het altijd nodig zijn dat van bovenstaande planning moet worden afgeweken. Voornoemde taken worden door de Vliegbasis Soesterberg 365 dagen per jaar, 24 uur per dag ondersteund.

Op dit moment zijn drie Chinook transporthelikopters en ongeveer 60 militairen van het 298-squadron voor een langere periode gestationeerd in Afghanistan om de vredesoperatie te ondersteunen.

Voor eventuele geluidhinderklachten kan gebeld worden met het landelijke klachtennummer 0800-0226033 of Staf Voorlichting Vliegbasis Soesterberg 0346-336102.

Bron: Website Koninklijke Luchtmacht

home...