Cramer bespreekt geluid AWACS - VVD: "regering doet te weinig"

Persbericht Ministerie van VROM, 5 juni 2008
Persbericht VVD, 26 juni 2008

Bron: website VROM

Minister Cramer heeft in het Navo-hoofdkwartier in Brussel gesproken met Navo-baas De Hoop Scheffer over de geluidsoverlast veroorzaakt door AWACS-vliegtuigen in Zuid-Limburg. De Navo-vliegtuigen van de basis Geilenkirchen zorgen voor veel overlast in de gemeente Onderbanken en omliggende dorpen.

Minister Cramer: 'Bij alle discussies hierover in de Tweede Kamer en daarbuiten, speelt de Navo een cruciale rol. Ik dacht daarom dat het een goed idee was mijn zorgen over de geluidsproblematiek op het hoogste niveau van de Navo te bespreken.' De Navo-chef en de bewindsvrouw spraken een uur met elkaar. 'Het was een open en goed gesprek. Ik was aangenaam verrast door het feit dat de Navo de problematiek zo serieus neemt en dat de secretaris-generaal (sg) en zijn staf zo goed op de hoogte waren van deze zaak. We hebben gesproken over de mogelijkheden de geluidsoverlast te verminderen. De sg heeft mij verzekerd dat hij dit dossier zelf op de voet volgt. En ik heb veel nieuwe informatie opgedaan. Voor mij was mijn bezoek aan het Navo-hoofdkwartier bijzonder, maar voor de sg ook. Hij zei me dat hij voortdurend met ministers van Defensie spreekt, maar zelden met een minister voor Milieu!', zo zei Cramer.

Tijdens de wekelijkse vergadering van de Navo-ambassadeurs diezelfde ochtend, is op initiatief van de Nederlandse Navo ambassadeur Schaper overeengekomen dat aan de 'Directie' van de AWACS vliegtuigen ( NAPMP Board of Directors) gevraagd zal worden een veelomvattende studie te doen naar alle aspecten van de problematiek, ook de milieuaspecten. Deze studie moet binnen acht maanden afgerond zijn. Daarnaast zal met urgentie bekeken worden of de vlucht simulatoren eerder operationeel kunnen zijn waardoor het aantal trainingvluchten beperkt zou kunnen worden.

motie over aantal vluchten

Op 26 juni 2008 is in de Kamer een motie aangenomen die op initiatief van Helma Neppérus is ingestoken om de geluidsoverlast door NAVO-vliegtuigen in Limburg terug te dringen.

In deze motie verzoeken de Kamerleden Neppérus (VVD) en Koopmans (CDA) de regering om via alle mogelijke opties het aantal vluchten in de komende jaren verder terug te dringen ofwel vliegroutes aan te passen. Doel is de geluidsoverlast met 35% terug te dringen ten opzichte van het maximaal toegestane aantal vliegbewegingen. Neppérus: "De regering doet veel te weinig om nu echt eens daad bij het woord te voegen. Vooralsnog heeft de regering niet binnen de NAVO kunnen bereiken dat de NAVO-basis net over de grens in Duitsland oude motoren gaat vervangen door stillere en schonere motoren. De inwoners in Limburg zijn hier de dupe van en dat mag niet zo zijn". Doordat de motie Kamerbreed is aangenomen, is de druk op dit Kabinet om de geluidsoverlast in Limburg te beperken flink toegenomen.

Bron: Website VROM, Persbericht VVD

home...