Wijziging preferentievolgorde baangebruik Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland, 17 december 2007

Met ingang van vrijdag 14 december 2007 is de preferentievolgorde voor het baangebruik op Schiphol gewijzigd. Wanneer de weersomstandigheden dat toestaan wordt bij voorkeur gestart en geland in zuidelijke richting. Dit geldt zowel voor de dag- als voor de nachtperiode.

Sinds 13 april van dit jaar gold als eerste voorkeur voor het baangebruik starten en landen in noordelijke richting. Alleen ten tijde van het groot onderhoud aan de Kaagbaan, van 3 tot en met 18 september, had zuidelijk baangebruik de eerste preferentie.

De Polderbaan zal, alleen of in combinatie met de Zwanenburgbaan, bij voorkeur worden ingezet voor landend verkeer uit noordelijke richting. De Kaagbaan, alleen of in combinatie met de Aalsmeerbaan, zal daarbij worden gebruikt voor startend verkeer naar zuidelijke richtingen. Eveneens wordt met ingang van vandaag het gebruik van de Aalsmeerbaan beperkt. De baan zal buiten de piekuren niet meer in combinatie met de Kaagbaan worden gebruikt. Dit geldt voor zowel starts als landingen. De Aalsmeerbaan wordt nu weer alleen tijdens de overgangen tussen de piekperioden als vierde baan ingezet.

De preferentievolgorde is het stuurmiddel voor de luchtvaartpartijen om de verdeling van de geluidbelasting rond Schiphol in balans te houden. Daarmee moet worden voorkomen dat de toegestane norm voor de geluidbelasting in de handhavingspunten rond de luchthaven in een gebruiksjaar wordt overschreden. Het huidige gebruiksjaar is op 1 november jl. begonnen en eindigt op 31 oktober 2008. Naar verwachting zal de preferentie dit gebruiksjaar een of meerdere keren worden gewijzigd. De actuele preferentievolgorde wordt gepubliceerd op www.luchtverkeersleiding.nl.

Bron:Website gemeente Uithoorn

home...