Mensen verhuizen niet vanwege geluid

Hans Nijland, MNP, 12  januari 2008

Mensen verhuizen niet vanwege de geluidhinder. Dit blijkt uit onderzoek onlangs gepuliceerd in de JASA door Hans Nijland (MNP) e.a.

In Nederland verhuist jaarlijks 10% van de bewoners. Wegen mensen bij de keuze voor een nieuwe woning hun gevoeligheid voor geluid mee? Sommige auteurs menen dat mensen die in hoogbelaste gebieden wonen, minder geluidgevoelig zouden zijn door hun eigen keuze hiervoor. Tot nu toe is daar geen bewijs voor gevonden, en ons onderzoek bevestigt dit. Mensen die in hoogbelaste woningen wonen willen niet eerder verhuizen dan mensen uit een minder lawaaiige omgeving. De persoonlijke geluidgevoeligheid be´nvloedt dit niet. Toch hebben geluidgevoelige mensen meer hinder.

Maarssenbroek

Het onderzoek is uitgevoerd in Maarssenbroek, onder andere omdat daar veel gelijksoortige woningen zijn, met uiteenlopende geluidbelasting, die varieert tussen 50 en 65 dB(A) Lden. Een vragenlijst werd toegestuurd aan 300 huishoudens, waarvan 67% heeft geantwoord. 24% van deze ervaart ernstige geluidhinder door het wegverkeer. De ernstig geluidgehinderden wonen significant meer in gebieden met hoge geluidbelasting. Er bleek geen significante relatie te bestaan tussen de geluidblootstelling en de geluidgevoeligheid.

De geluidgevoelige personen waren minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan de geluidongevoelige personen. Dit gold voor zowel de gebieden met hoge als met lage geluidbelasting. Er was ook geen significant verschil in de wens om te verhuizen tussen deze twee gebieden, maar de meest geluidgevoelige mensen willen wel twee maal zo graag verhuizen dan de mensen die minder gevoelig zijn.

Verklaringen

De resultaten van het onderzoek zijn verbazingwekkend. Men zou toch rationeel verwachten dat iemand die geluidgevoelig is en in een hoogbelaste omgeving woont graag zou verhuizen. Het is mogelijk dat mensen zich gewoon niet bewust zijn van hun gevoeligheid voor geluid.

Er zijn hiervoor verschillende verklaringen. Andere auteurs denken dat naarmate iemand ergens langer woont, de geluidgevoeligheid toeneemt. Ons bevestigt dit niet.

Een andere verklaring kan zijn de krappe markt voor woningen in de Randstad. Als iemand wil verhuizen zijn er heel veel aspecten om rekening mee te houden, en geluidbelasting is slechts ÚÚn van deze. Geen enkele woning zal aan alle wensen voldoen, en de keuze voor een bepaalde woning is een compromis, waarbij geluid niet het grootste belang heeft.

Het is ook mogelijk dat geluidgevoelige mensen in hoogbelaste gebieden gaan wonen omdat de huizen daar minder duur zijn. De correlatie tussen huizenprijs en geluidbelasting is al vaker uit onderzoek gebleken. Toch zou je ook dan verwachten dat de minder geluidgevoeligen dat prijsvoordeel eerder zouden pakken, ten koste van meer geluid, dan de geluidgevoeligen. En dat is dus niet het geval.

De groei van het geluid in Maarssenbroek door de groei van het verkeer in de afgelopen jaar achten wij niet van invloed op de onderzoeksresultaten. Ook bij de bouw van Maarssenbroek, 20 jaar geleden, waren er al grote verschillen in geluidbelasting. De toename sindsdien bedraagt ca. 1,5 dB.

Geluidlabel

Omdat de geluidgevoeligheid toch de tevredenheid over de woonomgeving be´nvloedt, pleiten de auteurs voor de invoering van een geluidlabel. Daarbij zouden ook de kopers mogelijk een "label" kunnen krijgen.

Volledige artikel: The influence of sensitivity for road traffic noise on residential location: Does it trigger a process of spatial selection? Hans Nijland, Sander Hartemink, Irene van Kamp, Bert van Wee, J. Acoust. Soc. Am. 122 (3), September 2007

home...