Vliegtuigen nauwkeuriger in de bocht boven Uithoorn

Nieuwsbericht Gemeente Uithoorn, 15 juli 2008

Bron: Gemeente UithoornDe Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) werkt aan een verbetering van de uitvliegprocedures voor vliegtuigen die van de Aalsmeerbaan vertrekken en na de start naar het oosten afbuigen.

LVNL wil bereiken dat deze vliegtuigen in de bocht nauwkeurig op het pad van de vaste vertrekroute blijven. Hierdoor kan een deel van de hinder verminderen voor inwoners van Uithoorn. Voor het einde van dit jaar zal LVNL tekst en uitleg geven over de resultaten en stand van zaken op dat moment.

Henk Waltman, expert van LVNL, deed deze toezegging tijdens de derde bijeenkomst op 11 juni voor inwoners van Uithoorn in het kader van het zogenoemde microklimaatproject.

Dit project heeft als doel om in dialoog met de inwoners vast te stellen van welke soorten vliegverkeer hinder wordt ondervonden om vervolgens in samenspraak na te gaan of daar oplossingen voor te vinden zijn.

Microklimaat
Het microklimaatproject in Uithoorn is gestart in 2007. Op 11 juni vond de derde bijeenkomst plaats. Op de tweede bijeenkomst, op 29 november in de Thamerkerk, hadden de inwoners aangegeven dat zij de meeste hinder ervaren van startende vliegtuigen van de Aalsmeerbaan naar het oosten en naar het zuiden. Het liefst zou men de bestaande vaste vertrekroutes verlegd willen zien.

Het onderzoek dat LVNL daarop heeft uitgevoerd, toont aan dat dit technisch wel mogelijk is, maar verlegging zal leiden tot een verplaatsing van hinder naar andere bebouwde gebieden, zowel binnen als buiten Uithoorn. Voor maatregelen die in het kader van het microklimaatproject kunnen worden genomen geldt als voorwaarde, dat daar juist geen sprake van mag zijn. Ook zal dit gevolgen hebben voor de afhandelingscapaciteit van de Aalsmeerbaan voor startend verkeer.

Nauwkeuriger de bocht nemen
Het tegengaan van spreiding in de bocht boven Uithoorn zal de geluidhinder concentreren op een aanzienlijk kleiner gebied dan nu nog wordt belast. LVNL gaat daarvoor in samen-werking met partners in het KDC, (Knowledge & Development Centre van LVNL, de KLM en Amsterdam Airport Schiphol) na hoe de navigatieapparatuur daartoe zou moeten worden ingesteld.

Op dit moment testen de KLM en LVNL al een andere procedure voor het vliegen van een bocht, ook met het doel de hinder te beperken. Dit experiment wordt uitgevoerd op initiatief van de CROS en heeft betrekking op startende vliegtuigen van de Kaagbaan. Wanneer deze proef slaagt, zou deze procedure mogelijk ook door van de Aalsmeerbaan startende vliegtuigen kunnen worden gevolgd.

Bron: Website Gemeente Uithoorn

home...