Suggestie van invloed heeft effect op geluidsbeleving

Psycholoog.net, Elvira Smit, 13 augustus 2007

Blijkens een artikel op Psycholoog.net heeft de promovendus Eveline Maris uit Leiden ontdekt dat wanneer mensen denken invloed te hebben op het besluitproces rondom geluidsoverlast, zij de geluidsoverlast minder erg vinden.

Maris heeft een experiment ontworpen waarin twee groepen mensen een leestaak moesten doen terwijl zij zacht (50dB) of hard (70dB) vliegtuiggeluid hoorden.

De eerste groep werd verteld dat de onderzoeker bepaalde welk geluid ze zouden horen terwijl de tweede groep een voorkeur mocht opgeven waarmee zoveel mogelijk rekening zou worden gehouden. Maar groep 2 kreeg precies hetzelfde geluid te horen als groep 1, er werd dus niks met hun voorkeur gedaan. Na 15 minuten werd gevraagd hoe hinderlijk het geluid was. Wanneer het geluid hard was (70dB) bleek groep 1 - die geen voorkeur mochten aangeven - dit vervelender te vinden dan de mensen in groep 2, ookal was er helemaal geen rekening gehouden met hun voorkeur. Er werd geen verschil gevonden tussen de beoordeling van beide groepen voor het zachtere geluid (50dB), aldus het artikel in Psycholoog.net.

Maris concludeert dat wanneer mensen worden betrokken bij het besluitproces rondom geluidsoverlast, zij de overlast als minder erg ervaren. Volgens Maris kan het dus zinvol zijn om bewoners rondom Schiphol te betrekken bij besluitingsprocessen, zelfs als niet met al hun wensen rekening kan worden gehouden.

Bron: Psycholoog.net

home...