Extra toezicht op helikoptervluchten Luchthaven Midden Zeeland

Inspectie Verkeer en Waterstaat, 13 augustus 2007

Luchtvaartterrein Midden Zeeland moet tot eind 2007 elke helikoptervlucht aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat melden. Op Luchtvaartterrein Midden Zeeland mogen per jaar maximaal 400 helikopters landen of stijgen. In de periode van 1 januari 2007 tot en met 7 augustus 2007 hebben er al 390 bewegingen met helikopters op Luchtvaartterrein Midden Zeeland plaatsgevonden.

Helikopters voor reddingsacties of acute hulpverlening en in noodverkerende helikopters krijgen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat een ontheffing om op Luchtvaartterrein Midden Zeeland te mogen landen of vertrekken. Het maatschappelijk belang van deze vluchten is de reden dat de inspectie toestaat dat deze vluchten indien nodig uitgevoerd mogen worden boven het maximum toegestane bewegingen van 400 per jaar op dit vliegveld. De ontheffing voor genoemde vluchten geldt tot 1 januari 2008.

Het maximum aan het aantal vluchtbewegingen per jaar is ingesteld om de omgeving van de luchthaven tegen een te grote geluidsbelasting van helikopters te beschermen. In 2006 overschreed Luchtvaartterrein Midden Zeeland het maximaal aantal toegestane bewegingen van 400 met 7.

Bron: via Nieuwsbank

home...