Help mee - richting min 2 dB

Boudewijn Kortbeek, Ministerie van VROM, 20 september 2007

Help mee om het verkeer 2-3 dB(A) stiller te maken:
Hoe? Door één druk op de verzendknop van uw computer. Maak gebruik van de open consultatie van de EU over strengere eisen voor het geluid van banden (open tot 18 oktober).

Stillere bronnen is een van de pijlers van het geluidbeleid, ook bij wegverkeer. De problematiek wordt minder, de gezondheidsschade neemt af, er komen meer bouwmogelijkheden en de kosten voor geluidsmaatregelen worden lager.

Bij wegverkeer betekent stil: stillere auto’s met stillere banden op stillere wegdekken. Geluideisen aan voertuigen en banden worden door de EU gesteld. Banden zijn belangrijk omdat vanaf 30/40 km per uur hun geluid dominant is.

De huidige eisen van de EU (Richtlijn 2001/43/EC) worden over het algemeen erg slap gevonden, ook met de voorgenomen marginale aanscherping.

Ter voorbereiding van de besluitvorming heeft EU/DG-Enterprise FEHRL1 een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden.

De conclusies van FEHRL zijn :

  • De huidige aanpak heeft geen enkel effect;
  • Aanscherping van de eisen met max 6,5 dB(A) is goed mogelijk;
  • Daarmee kan het verkeer 2-3 dB(A) stiller worden;
  • Er is geen invloed op de veiligheid, die relatie is niet te vinden;
  • Het heeft ook geen invloed op rolweerstand/energieverbruik;
  • De winst voor de Europese bevolking bedraagt 48-123 mld euro.

Een prachtige voorzet dus, maar die moet wel ingeschoten worden. De industrie – en daarmee een aantal landen – is fel tegen. En: de besluitvorming vindt niet plaats in de Milieu- of Transportraad, maar in de Raad Concurrentievermogen, waar de Ministers van Economische Zaken zitten.

Tabel met geluidsgegevens personenautobanden uit consultatiedocumentDe eerste stap in het verdere besluitvormingsproces is een openbare consultatie van de EU/DG Enterprise via internet. De consultatie is in breder kader gezet inclusief veiligheid en energieverbruik.

Het is belangrijk dat niet alleen de tegenstanders zich laten horen, maar ook degenen die er belang bij hebben, en dat zijn zeker de gemeenten en de provincies. Vandaar het verzoek om ook van de consultatie gebruik te maken en uw mening én uw belangen naar voren te brengen.

De vragen van de Commissie bij de voorgestructureerde vragenlijst, zijn deels technisch van aard. Uiteraard staat het U vrij om uw standpunt verder toe te lichten, bijv wat het uit zou maken voor uw gemeente.

Bijgaand de links naar de consultatie en het FEHRLrapport, en daaronder een concept voor een mogelijk antwoord.

Consultatie: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/safety/consultation/index.htm
FEHRLrapport: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_tyre_road_noise1.pdf 

Possible answers to the questions

1. I fully agree with the Commission that the advances in tyre technology is sufficient for a significant tightening of the noise limits for tyres.

In general the by FEHRL proposed limits are sufficient. Only for the tyres in the higher width range (like for SUV’s) they seems to be too liberal.

There is no alternative approach to lower the noise of the traffic because tyres are the dominant noise source by vehicle speeds above 30-40 km/h. This means on main streets and highways where the severe noise problems occur.

The local authorities can use silent road surfaces, but the benefit of those surfaces is alone not enough to reach an acceptable noise quality..

We remind that with the present weak limits the Commission is responsible for the unnecessary health effects and costs for noise abatement which are made by the governments and the local authorities.

Because noise is highly related with health the governments must protect their people, including the European Union which is responsible for the requirements for vehicles and tyres.

All the available studies show there is no trade off between rolling resistance and noise. So there is not any justification for a scientific argument for a trade off.

2. In general there is no justification for exemptions.

Timeframe

The Commission should speed up the process of decision making about the noise requirements of tyres, and not wait till the requirements for the other issues are operational and ready for adoption into new regulation.

1. Forum European Highway Research Laboratories


home...