Bezwaren van Stichting Natuur en Milieu tegen ontwerp-Luchthavenverkeersbesluit

Stichting Natuur en Milieu, 26 oktober 2007

De geluidsnormen voor vliegtuiglawaai bij grote woongebieden worden in het ontwerp- Luchthavenverkeersbesluit teveel versoepeld. Dit kon alleen maar gebeuren doordat volledig verkeerd aan de geldende geluidscriteria voor Schiphol is getoetst.

Hierdoor zullen er veel meer dan 10.000 zwaar belaste woningen zijn terwijl dit als maximum was afgesproken. Er zijn tal van niet-technische middelen om de geluidsbelasting te beperken. Daarnaar is echter geen onderzoek gedaan, zodat ook niet vast staat dat versoepeling van een aantal locale geluidsnormen onvermijdelijk is.

Dit zijn de belangrijkste bezwaren die Stichting Natuur en Milieu aanvoert tegen het ontwerp-Luchthavenverkeersbesluit en de bijbehorende Milieueffectrapportage voor de korte termijn, die het kabinet op 14 november 2007 bespreekt met de Tweede Kamer.

Schiphol zegt dat de normversoepeling past binnen de afgesproken geluidscriteria voor Schiphol, maar dit is op een wetenschappelijk onjuiste manier getoetst. Het Luchthavenverkeersbesluit moet worden aangepast en de MER (milieueffectrapport) moet opnieuw – en nu met de juiste rekenmethodes - worden gemaakt.

Natuur en Milieu vindt dat de plannen aangepast kunnen en moeten worden. In een brief (21 oktober 2007) aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat en de betrokken ministers Eurlings (V&W) en Cramer (VROM) stelt de organisatie dat de voorgestelde versoepeling van de geluidsnormen is gebaseerd op onjuiste berekeningen in de korte termijn-Milieueffectrapportage. Daarnaast zijn berekeningen deels ondoorzichtig. Daarom is onduidelijk waarom en hoe de toename van de geluidsbelasting ontstaat.

Het kabinet wil de normen zodanig versoepelen, dat een aantal woongebieden te maken krijgt met 25 tot 60 procent meer vliegverkeer. Met name in Amsterdam-west, Badhoevedorp, Buitenveldert, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn dreigt sterke toename van het vliegtuiglawaai, ook ‘s nachts.

Natuur en Milieu vindt dat alsnog onderzocht moet worden hoe de lawaaioverlast beperkt kan blijven. Hiervoor ziet Natuur en Milieu een twaalftal mogelijkheden. De meest effectieve oplossing is minder vliegen in de nacht. De belangrijkste maatregel is daarbij dat ook tussen 6 en 7 uur de nachtelijke start- en landingstarieven worden gehanteerd.

Dit zou de luchtvaartmaatschappijen stimuleren om hun vliegschema’s aan te passen zodat een aantal starts en landingen niet voor zeven uur ’s morgens, maar overdag worden uitgevoerd. In alle gevallen waarin dit met beperkte moeite en kosten kan, zal een luchtvaartmaatschappij dan voor een dagvlucht kiezen omdat dit dan goedkoper is.

Een tweede belangrijke oplossingsmogelijkheid is dat teruggekomen wordt op het voornemen vier uur per dag vier banen tegelijk te gaan gebruiken. Dit geeft veel extra overlast in de woongebieden aan de westkant van en ten zuiden van Amsterdam.

Bron: Stichting Natuur en Milieu

 

home...