Minister Cramer wil oplossing geluidsoverlast Onderbanken

Ministerie van VROM, 15 oktober 2007

Minister Cramer van Ruimte en Milieu en staatssecretaris Van der Knaap van Defensie gaan door met onderzoeken of er een oplossing gevonden kan worden om het geluidsprobleem in de gemeente Onderbanken aan te pakken. De bewindslieden hebben de Tweede Kamer hier op 15 oktober over ge´nformeerd. Eerder dit jaar stelde de Raad van State in haar uitspraak dat de bomenkap in het Schinveldse Bos onvoldoende was onderbouwd.

In de brief aan de Kamer schrijven beide bewindslieden dat zij voor de oplossing van het geluidsprobleem in overleg zijn met de NAVO. Zij stellen dat de oplossing van de geluidsproblematiek ligt in het vervangen van de lawaaiige Awacs-motoren. Op initiatief van Nederland heeft de NAVO op 14 juni 2007 inmiddels besloten de vervanging van de vliegtuigmotoren op nieuw te onderzoeken. Nederland stemt daarnaast niet in met toekomstige investeringen in de Awacs-vliegtuigen, tenzij deze investeringen direct verband houden met de vliegveiligheid, totdat de NAVO concrete voorstellen doet die tot een goede oplossing van de geluidsproblematiek zullen leiden. Bovendien wordt bekeken welke mogelijkheden er binnen de EU bestaan om het militaire gebruik van AWACS-vliegtuigen te beperken of aan voorwaarden te verbinden.

Om nu al iets te doen aan de geluidsoverlast in de regio spreidt de NAVO het aantal oefenvluchten zoveel mogelijk over andere luchthavens in Europa. Uit de voortgangsrapportage die de bewindslieden vandaag naar de Kamer stuurden, blijkt dat tot en met september van dit jaar in totaal 2070 vliegtuigbewegingen over Nederland zijn uitgevoerd vanaf Geilenkirchen. Dat zijn er 190 minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In 2006 werden al 20% minder vliegbewegingen uitgevoerd dan met de NAVO was overeengekomen.

In augustus 2005 verleende toenmalig minister Dekker van VROM vrijstelling voor het afzagen van onder meer zes hectare bos vanuit het oogpunt van vliegveiligheid en operationaliteit van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. De Raad van State stelde in haar uitspraak van juli 2007 dat de procedure om de bomen te kappen onvoldoende is uitgewerkt. De minister moet van de Raad opnieuw onderzoek. Zo moet geluidsoverlast, uitstoot van verbrandingsgassen, stof en kerosinedampen, gevolgen voor de gezondheid, bescherming van het grondwater en de natuurwaarden van het omliggende gebied nader worden onderzocht.

Minister Cramer gaat op korte termijn met de lokale autoriteiten en bevolking praten over de situatie in Onderbanken. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en de gesprekken met de NAVO en EU en de lokale bevolking, komt minister Cramer binnen een jaar met voorstellen voor een oplossing.

Bron: website Ministerie van VROM

Google

home...