Hinderlijk geluid op werkplek

NEN, 16 oktober 2007

Te veel lawaai op de werkplek kan leiden tot gehoorschade. Ook kan er sprake zijn van 'gewone' hinder, zoals een hoge piep, die eerder vervelend is vanwege de toonhoogte dan vanwege zijn geluidsniveau. Om de hinder van geluid op de werkplek goed te kunnen beoordelen heeft NEN een praktische leidraad gepubliceerd: NPR 3438.

Deze praktijkrichtlijn, NPR 3438:2007 'Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats - Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie', geeft streefwaarden voor de geluidsomgeving om geluidhinder te beperken. Daarbij gaat het om de toetsing van het geluidsniveau op de arbeidsplaats aan streefwaarden voor toelaatbaar geluid tussen 35 dB(A) en 80 dB(A). Ook de nagalmtijd in de werkruimte wordt hierbij betrokken. In combinatie met de akoestiek kan dan met deze NPR een uitspraak worden gedaan over de mate van verstoring.

Voorkomen
Vastgesteld is dat boven een geluidsniveau van 80 dB(A) risico op gehoorschade optreedt. Hiervoor is dan ook een richtwaarde opgenomen in de Nederlandse wet. Bij geluidsniveaus boven deze grens heeft verlaging van het geluidsniveau prioriteit. Voor informatie over het meten van hoge geluidsniveaus wordt niet alleen verwezen naar het Arbobesluit maar ook naar NEN 3418 'Ergonomie - Het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats'.

De nieuwe NPR 3438 beschrijft twee methodieken waarmee geluidshinder op werkplekken kan worden beoordeeld. Een op basis van verstaanbaarheid en een op basis van concentratievermogen. Als geluidshinder goed onder de loep wordt genomen en is te beperken, dan kan dit leiden tot kwaliteitsverbetering. De beheersing van geluidshinder kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van ziekteverzuim.

Bron: NEN

 

 

home...