Inspectie VenW evalueert eerste helft gebruiksjaar 2007 Schiphol

Inspectie Verkeer en Waterstaat, 12 oktober 2007

De normen voor het externe veiligheidsrisico, de geluidsbelasting en de uitstoot van stoffen zijn op Schiphol de eerste helft van het gebruiksjaar 2007 niet overschreden. Dat meldt de Inspectie Verkeer en Waterstaat in haar handhavingsrapportage Schiphol over deze periode. Een gebruiksjaar loopt voor Schiphol van 1 november tot en met 31 oktober.

Op basis van de resultaten tot nu toe lijkt de Luchtverkeersleiding Nederland het toegestane percentage afwijkingen van luchtverkeerwegen onder 3000 voet in gebruiksjaar 2007 te gaan overschrijden. Dit is voornamelijk het gevolg van de moeilijkheden rondom het parallel kunnen starten op de Polderbaan en Zwanenburgbaan. In een oplossing hiervoor is voorzien in het nieuwe ontwerp voor het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol.

De inspectie heeft vier luchtvaartmaatschappijen aangeschreven wegens de mate waarin ze van de luchtverkeerweg afweken. Ook heeft de inspectie acties ondernomen in verband met te hoge bouwkranen in de omgeving van Schiphol. Voor haar nieuwe handhavende taak op het gebied van 'slots', toegewezen start- en landingstijden voor luchtvaartmaatschappijen, heeft de inspectie een procedure ontwikkeld.

Bron: IVW, via Nieuwsbank

 

home...