Milieudefensie over Ontwikkelingsplan Schiphol

Milieudefensie, maart 2007

In het eind maart gepubliceerde Ruimtelijk Ontwikkelingsplan laat Schiphol geen misverstand bestaan over haar ambities tot 2015: alles staat in het teken van ongebreidelde groei van het aantal vluchten en passagiers, aldus Milieudefensie. Groei op Schiphol, groei in Lelystad en extra veel groei van het luchtvrachtvervoer.

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan staan veel fraaie termen om de indruk te wekken dat achter de blinde groeiambitie een 'hogere' visie schuilgaat. Maar of het nu gaat over de mainportstrategie, de metropolitane strategie, de ontwikkeling van een airport city, een corridor met bedrijven langs de A4 en de A10 of een innovatief vrachtconcept, het komt allemaal neer op méér groei. Alle krokodillentranen die Schipholbaas Cerfontaine recent plengde over klimaatverandering ten spijt, staat het vizier gericht op het halen van 600.000 vliegbewegingen en 65 miljoen passagiers in 2015 en ruim 4% meer passagiers per jaar.

Lawaai

De plannen om de geluidsoverlast te beperken, bestaan uit een stapel doekjes voor het bloeden, waarbij ieder dorp nu zelf het soort doekje mag kiezen. Meten van geluid bij de koppen van de baan is nuttig voor de luchthaven. Zo kan Schiphol controleren of de vliegtuigmaatschappijen stil vliegen en niet te veel geluidsruimte opsouperen. Maar stiller wordt het niet van het meten van geluid, stelt Milieudefensie. Ook schieten omwonenden volgens Milieudefensie weinig op met de inspanningen om vliegtuigen stiller te maken. Minder lawaai per vliegtuig betekent namelijk dat er meer vliegtuigen binnen de lawaaigrenzen passen. Of het gemiddelde vliegtuig over tien jaar veel stiller is valt overigens te betwijfelen. De technische trucs zijn vooralsnog praktisch uitgeput, terwijl vliegtuigen steeds groter en dus lawaaiiger worden. Schiphol maakte al eerder kenbaar dat de wettelijke normen zouden moeten worden aangepast (salderen, actualiseren) aan de groeiwens van de sector.

Noot van de Redactie: In 2003 riep Milieudefensie nog op vooral meer metingen te doen, zie hier het artikel in Geluidnieuws

Bron: Milieudefensie (ingekort)

home...