Richtlijn voor betere gehoorbescherming op de werkvloer

NVAB, Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde, 4 april 2007

Op 4 april verscheen de eerste richtlijn die door vijf beroepsgroepen in de arbozorg gezamenlijk is opgesteld: de multidisciplinaire richtlijn Preventie beroepsslechthorendheid. De richtlijn stelt arboprofessionals in staat om de diagnostiek, behandeling en preventie van beroepsslechthorendheid bij werknemers te verbeteren.

Slechthorendheid door lawaai staat in Nederland in de top 5 van beroepsziekten. Tussen de 10 en 15% van de beroepsbevolking staat op dit moment bloot aan schadelijk geluid. De huidige maatregelen op de werkvloer werken onvoldoende, terwijl er voldoende kennis beschikbaar is om beroepsslechthorendheid te voorkomen. Voor de beroepsverenigingen van arboprofessionals reden om de wetenschappelijk state-of-the-art vast te leggen in de richtlijn Preventie beroepsslechthorendheid. De kern van de richtlijn vormt een uitgewerkt gehoorbeschermingsprogramma dat in bedrijven gebruikt kan worden.

De richtlijn is tot stand gekomen door samenwerking tussen arbeidshygiŽnisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen en arboverpleegkundigen. De richtlijn laat zien dat het aan de bron bestrijden van lawaai de voorkeur heeft boven persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Voor de richtlijn Preventie beroepsslechthorendheid is een uitgebreide praktijktest uitgevoerd. Verschillende teams van arboprofessionals toetsten de uitvoerbaarheid van de richtlijn. De resultaten van deze praktijktest zijn verwerkt in de richtlijn zoals die wordt uitgegeven.

De richtlijn wordt zowel in druk als op internet gepubliceerd. Er is ook een samenvattingskaart beschikbaar. Leden van de beroepsverenigingen krijgen de richtlijn automatisch toegezonden.

De richtlijn is uitgebracht door:

  • Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiekundigen
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor ArbeidshygiŽne
  • Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
  • Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde.

Bron: via Nieuwsbank

home...