Gymles soms oorverdovend

Algemeen Dagblad, Rik Sneijder, 3 april 2007

Blijkens een artikel in het Algemeen Dagblad klagen docenten lichamelijke opvoeding in toenemende mate over problemen met hun gehoor. Zij geven vaak les in (oudere) sporthallen met een slechte akoestiek.

Drie docenten van het Coenecoop College in Waddinxveen, die last hebben van oorsuizingen, gehoorproblemen en vermoeidheid, hebben nu aan de bel getrokken. Het zijn vooral de grotere hallen, zoals sporthal De Dreef in Waddinxveen, waar de akoestiek verre van optimaal is. ,,Het is vooral de nagalm van het geluid. Daardoor blijft het lawaaierig,’’ licht gymleraar Ton Baars van het Coenecoop College toe. Sinds vijf jaar heeft hij last van oorsuizingen en vermoeidheid. Ook is zijn gehoor achteruit gegaan. Nog twee collega’s van hem hebben soortgelijke klachten, zij het in mindere mate, aldus het artikel in het Algemeen Dagblad

De kwestie is dermate serieus dat de vakbond voor gymleraren, de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding, samen met NOC*NSF normen heeft opgesteld waaraan nieuwe gymzalen en sporthallen moeten voldoen.

Normen

De accommodatie dient, volgens een ongedateerd artikel op de website van de KVLO minimaal te voldoen aan de gestelde normen voor geluid en akoestiek. Voor geluid is dat maximaal 80 dBA. Voor bewegingsonderwijs wordt momenteel aanbevolen de nagalmtijd niet groter te laten zijn dan 1,2 seconden (het bouwbesluit hanteert 1,5 s). Het geluidsniveau ten opzichte van installaties en andere niet sportgerelateerde geluidsbronnen dient niet hoger zijn dan 40 dB(A). Bovendien moeten er geen flutter-echo’s voorkomen. De binnenkort te verwachten nieuwe normering voor akoestiek zal hier niet veel vanaf wijken.

Door gebruik te maken van de diverse hiervoor ontwikkelde bouwmaterialen, zowel voor gevels, plafond als scheidingswanden kan deze situatie goed worden gerealiseerd, mits men hier niet op wil besparen, volgens de KVLO.

Bronnen: Algemeen Dagblad, KVLO

home...