Expertmeeting helikopterhavens: Meer licht op complex onderwerp

Gemeente Utrecht, 2 februari 2007

De expertmeeting helikopterhaven en –vliegen die de Utrechtse gemeenteraad donderdag 1 februari hield, leverde veel informatie op. De raad wilde door deze expertmeeting meer inzicht krijgen in de voor- en nadelen van het vervoer per helikopter. De specifieke kennis van vier experts en de aanvullingen van belanghebbenden als Helinet en Platform Heliherrie zorgden voor een compleet beeld.

Voorafgaand aan de expertmeeting werden door de eigenaren van manege Maria Hoeve een petitie en handtekeningen aangeboden aan wethouder Bosch. De manege ligt op nog geen honderd meter van de plek waar EBAG een helikopterplatform wil aanleggen. Het platform Heliherrie, vertegenwoordiger van de omwonenden, bood ook handtekeningen aan. Zij vrezen voor overlast en waardedaling van woningen.
 

Op de website Heliniet staat een simulatie van het geluid van helicopters. Zie http://www.heliniet.nl:80/dB_simulatie/helinet.htm

Naast EBAG, dat goederen wil gaan vervoeren, heeft ook Helinet een aanvraag bij de gemeente ingediend voor een helikopterhaven. Helinet wil met personenvervoer per helikopter een aanvulling zijn op het bestaande openbaar vervoer. Volgens Helinet is de behoefte aan deze vorm van vervoer groot. Zij willen zo’n veertig vliegbewegingen per dag. Deze aanvraag is inmiddels afgewezen door het college.

Helikoptervliegen is niet nieuw in Nederland. Al in 1958 was er drie keer per dag een helikopterlijndienst tussen Rotterdam en Brussel. Bij helikoptervliegen spelen verschillende aspecten een rol; veiligheid, geluidsoverlast, milieu en ruimtelijke ordening. Het bevoegd gezag over de locatie van helikopterhavens verschuift. De bestaande Luchtvaartwet gaat waarschijnlijk dit jaar geleidelijk over in een nieuwe wet. De rol van de gemeente wordt kleiner, die van de provincie groter. Ook de veranderende stedenbouwkundige situatie in Leidsche Rijn kan gevolgen hebben voor helikoptervliegen.

Bij besluitvorming over helikoptervliegen zouden vooral alle aspecten vanuit verschillende invalshoeken meegenomen moeten worden.

Bron: Gemeente Utrecht

home...