IVW eist maatregelen tegen overschrijding geluidsbelasting Schiphol

Inspectie Verkeer en Waterstaat, 8 mei 2007

De Nederlandse luchtvaartsector moet maatregelen nemen om een dreigende overschrijding van de geluidsbelasting op Schiphol te voorkomen. Dat heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) 8 mei besloten. De maatregelen moeten voorkomen dat de geluidsgrenzen bij de Buitenveldertbaan voor de tweede achtereenvolgende keer overschreden worden. De IVW wil dat de luchthaven Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en KLM uiterlijk 5 juli een gezamenlijk plan indienen.

De belangrijkste maatregel is dat twee weken vóór sluiting van het gebruiksjaar 2007, dat eindigt op 31 oktober, niet meer dan negentig procent van de dan geldende geluidscapaciteit bij de Buitenveldertbaan verbruikt mag zijn. Aan het einde van het gebruiksjaar ontstaat dan een buffer om te voorkomen dat de geluidsgrenzen worden overschreden als deze baan de laatste twee weken van het gebruiksjaar meer dan gemiddeld wordt ingezet. Ook wil de IVW dat Schiphol, LVNL en KLM de inspectie en omwonenden van de luchthaven periodiek informeren zodat de uitvoering van de maatregel op de voet kan worden gevolgd. Als de luchtvaartsector de geluidsoverlast niet kan beperken, deelt de inspectie mogelijk boetes uit.

Buitenveldertbaan

Het grote aantal vluchten op de ‘geluidsgevoelige’ Buitenveldertbaan is een belangrijke oorzaak voor de overschrijding van de grenswaarden in het vorige gebruiksjaar. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om carriers te laten experimenteren met ‘milieuvriendelijke’ starts en landingen. Daardoor kunnen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM de grenswaarden mogelijk op korte termijn aanpassen. Schiphol en LVNL zeggen maatregelen te hebben genomen om vliegtuigen niet langer te dicht bij elkaar te laten komen. Vliegtuigen wijken volgens de IVW echter even vaak uit naar de Buitenveldertbaan als voorheen. Voor Schiphol komt de eis van de IVW niet als een verrassing, zei een woordvoerster. Vorig jaar was al duidelijk dat de geluidsgrenzen bij de Buitenveldertbaan zouden worden overschreden. De luchthaven gaat nu met LVNL en KLM maatregelen nemen. De sector is overigens van plan om een aanvraag in te dienen voor een aanpassing van de geluidsnormen. Deze aanpassing is bedoeld voor het geval er groot onderhoud moet gebeuren en voor experimenten die een milieuvriendelijkere manier van landen en stijgen mogelijk maken.

Bron: via Nieuwsbank

home...