Campagne stillere banden van start

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 30 mei 2007

‘Het wordt de helft stiller op de weg…’ Met deze boodschap start vandaag de campagne die is gericht op het stimuleren van het rijden op stille banden. Op stille banden rijden, levert voor de omgeving één tot vier decibel minder geluid op.

Het rollen van banden over asfalt produceert veel geluid. Vanaf veertig kilometer per uur overstemt het geluid van de banden het geluid van de motor. Als alle auto’s met stille banden rijden, neemt het geluid af van zes naar bijna drie decibel. Om het goede voorbeeld te geven, gaan de auto’s van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met stille banden rijden.

De geluidsafname van één tot vier decibel van een personenauto die rijdt met stille banden, blijkt uit een proef van Rijkswaterstaat met vijftien dienstauto’s. Hierin zijn ook de gevolgen voor het comfort en de geluidswinst in de auto onderzocht. De bestuurders die aan de proef deelnamen, waren positief tot zeer positief over de stillere banden. In de auto leveren de speciale banden een geluidsbeperking op van 0,5 tot twee decibel. Bovendien scoren stille banden even goed op veiligheid en levensduur als gewone banden en zijn ze niet duurder.

Binnen het innovatieprogramma geluid werken de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM gezamenlijk aan het ontwikkelen en verbeteren van kosteneffectieve en innovatieve maatregelen die de geluidhinder van weg en spoor aanpakken bij de bron. Naast het stimuleren van het rijden op stille banden, worden bijvoorbeeld nieuwe typen geluidschermen toegepast.

Bron: Ministerie van V&W

home...