Eurocities: "Banden en voertuigen moeten stiller!"

Henk Wolfert, 8 juni 2007

In opdracht van de Working Group Noise van EUROCITIES is door een gezaghebbende consultant een rapport opgesteld over de mogelijkheden van het aanscherpen van de Europese toelatingseisen qua geluid van autobanden en motorvoertuigen. Het rapport is aangeboden aan de Commissaris van DG-Enterprise, de heer G.Verheugen. Afschriften zijn gestuurd aan de commissarissen van Transport (Barrot) en Milieu (Dimas).

De aanleiding voor deze actie vormde het feit dat concept geluidskaarten van een aantal grote steden in Europa laten zien dat er dermate hoge geluidsbelastingen optreden dat lokale maatregelen ontoereikend zijn. Geluidsniveaus van boven de 65 dB en zelfs boven de 70 dB zijn helaas geen uitzondering! Stillere banden en voertuigen zijn een absolute “must”! Onderzoek heeft aangetoond dat er de laatste 20 jaar geen geluidsreductie heeft plaatsgevonden aan personenauto’s. Dit terwijl al langere tijd de technologie beschikbaar is om de personenauto’s minimaal 5 dB stiller te maken. Voor autobanden is er sinds 2002 een richtlijn met geluidseisen. Vrijwel alle banden kunnen voldoen aan deze richtlijn. Sterker nog, gemiddeld zijn de banden 3 dB stiller dan de in de richtlijn opgenomen limietwaarden. Er zijn banden die 7-9 dB stiller zijn dan de limietwaarden in de richtlijn dus het kan stiller! Vanaf ongeveer 30 km/hr is geluid van banden belangrijk bij personenauto’s en vanaf ca. 70 km/hr voor vrachtauto’s. Tot aan die snelheden zijn het aandrijf- en uitlaatgeluid de belangrijkste deelbronnen. Voor meer informatie kunt u terecht op http://workinggroupnoise.web-log.nl of bij de voorzitter van de Working Group Noise, de heer Henk Wolfert (henk.wolfert@dcmr.nl)

Noot van de redactie: Ook de Nederlandse ministeries van VROM en V&W werken aan stillere banden, zie dit artikel over de campagne stille banden.

home...