Beleid bepaalt hoe burger geluidsoverlast Schiphol ervaart

Universiteit van Amsterdam, 19 december 2006

Geluidsoverlast van vliegverkeer rondom Schiphol staat al een halve eeuw in de belangstelling. Het huidige hinderbeleid van de overheid gaat ervan uit dat geluidsoverlast vooral veroorzaakt wordt door de hoeveelheid geluid. Uit het onderzoek van Christian Bröer blijkt echter dat het hinderbeleid zelf ertoe bijdraagt dat mensen overlast ervaren. Het grote aantal klachten over geluidsoverlast rond Schiphol bijvoorbeeld wordt uitgelokt door het beleid, stelt Bröer. In de klachten vermengt zich de onvrede over geluid met onvrede over het beleid. Geluid horen, is beleid evalueren. Bröer onderzocht in Nederland en Zwitserland hoe beleidsmakers vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw omgaan met geluidsbelasting van de burgerluchtvaart. Vervolgens keek hij hoe burgers reageren op dat beleid.

Het blijkt dat mensen in Zwitserland dezelfde vliegtuiggeluiden anders ervaren dan in Nederland omdat het beleid daar anders is. Het hinderbeleid vormt namelijk de beleving van mensen. Maatregelen die bedoeld zijn om geluidsoverlast van vliegtuigen tegen te gaan, hebben een averechts effect. Ten eerste attendeert het beleid mensen op het bestaan van geluidsoverlast. Ten tweede opent het beleid de mogelijkheid om daar iets tegen te doen. Ten derde ontstaan conflicten, omdat beleidsmakers en luchtvaartsector beheersing van geluidsoverlast beloven en tegelijkertijd grootschalige geluidsoverlast accepteren. De grenswaarden en geluidscontouren verhullen de politieke keuze om de luchtvaart hoe dan ook te laten groeien. Ligt de schuld voor geluidsoverlast bij de rijksoverheid? Gedeeltelijk wel, maar het beleid is sterk bepaald door luchtvaartbedrijven en wordt ondersteund door wetenschappers en soms door actiegroepen. De wijze waarop geluidsoverlast ontstaat laat zien dat de beleving van burgers geen gegeven is waarop politici zonder meer kunnen inspelen, maar dat beleving juist gevormd wordt in politieke processen.

Bron: Universiteit van Amsterdam, via Nieuwsbank

home...