Bundeling van Reken en Meetvoorschriften per 1 januari 2007

Redactie, 19 januari 2007

Bij ingang van de gewijzigde Wet geluidhinder op 1 januari 2007 zijn de reken- en meetvoorschriften voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai samengebracht in één Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Bij gelegenheid zijn ook een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd.

Voor wegverkeer was tot 31 december 2006 het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 van kracht. Dit voorschrift vormt nu Bijlage III van het nieuwe Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Daarbij zijn een kleine aantal wijzigingen doorgevoerd:

Voor railverkeer was tot 31 december 2006 het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 1996 van kracht. Enkele jaren geleden is reeds begonnen aan een herziening van dit voorschrift. Dit heeft in 2004 geleid tot een conceptversie die sindsdien als leidraad gebruikt werd bij het bepalen van emissiemetingen aan nieuwe bovenbouw en nieuwe treintypen en bij het berekenen van railruwheidscorrecties. Dit voorschrift vormt nu Bijlage IV van het nieuwe Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Ten opzichte van de vorige formele versie uit 1996 gaat het om de volgende aanpassingen:

De volledige set Reken en Meetvoorschriften omvat daarnaast ook nog een Bijlage I (cumulatie van geluidbelastingen), Bijlage II (een toelichting over sommatie van Industrielawaai) en Bijlage V (een toelichting op de berekening van geluid binnen gebouwen). De voorschriften kunnen worden gedownload bij www.stillerverkeer.nl.

home...