Vliegverkeer Schiphol nu live op Internet

Geluidsnet, 16 januari 2007

Het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) en Geluidsnet hebben gezamenlijk een systeem ontwikkeld waarmee vliegtuigbewegingen worden geregistreerd en op Internet gevolgd kunnen worden. Uniek hierbij is dat het vliegverkeer real-time getoond wordt, waarbij ook te zien is hoeveel geluid de vliegtuigen op dat moment werkelijk op de grond veroorzaken. Dit geluid wordt gemeten door het  geluidsmeetpuntennetwerk van Geluidsnet. De gegevens kunnen zowel met Google Earth als met een gewone webbrowser worden bekeken:

Google Earth: http://radar.vlieghinder.nl
Webbrowser:  http://www.geluidsnet.nl

Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer heeft besloten om zeven geluidsmeetpunten bij Geluidsnet te bestellen voor het meten van vliegtuiggeluid. Er komen er drie in Aalsmeer, twee in Kudelstaart en twee in Oosteinde. Geluidsnet verzorgt op basis van de resultaten van de geluidsmetingen rapportages met het aantal vliegtuigpassages. Die rapporten worden aan Aalsmeer ter beschikking gesteld.

Op die manier wil Aalsmeer een beter beeld krijgen van de geluidhinder in de gehele gemeente. Tevens compenseert dit voor het verlies van Schipholmeetpunt K als `handhavingspunt' van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een en ander past mooi in het collegeprogramma Aalsmeer 2006-2010, waarin is aangegeven dat eigen meet- en handhavingspunten deel moeten uitmaken van het gemeentelijk Schipholbeleid zoals dat in het vierde kwartaal van 2006 is opgesteld.

De meetpunten worden geplaatst op openbare gebouwen, zoals scholen, en bij particulieren. Mensen die ge´nteresseerd zijn om een meetpunt te huisvesten kunnen zich bij Geluidsnet hiervoor opgeven.

Badhoevedorp

De dorpsraad in Badhoevedorp heeft een meetpunt besteld dat een dag later aan de oostkant van Badhoevedorp geplaatst is. Het meetpunt vormt een aanvulling op het bestaande meetpunt van de gemeente Haarlemmermeer aan de westkant en zal binnen enkele dagen in bedrijf gesteld worden.

Katwijk en Noordwijk

Nu bewoners in Katwijk en Noordwijk steeds meer hinder ondervinden van vliegtuiggeluid willen deze gemeenten lid worden van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Ook is hier behoefte aan metingen.

Meer over Geluidsnet

Geluidsnet heeft een netwerk van bijna 50 geluidmeetpunten waarmee permanent vliegtuiggeluid geregistreerd wordt. Geluidsnet heeft een betrouwbare manier ontwikkeld om permanent geluid in de leefomgeving te meten. Hiermee kan geluid van vliegtuigen, verkeer, industrie, horeca of evenementen geregistreerd worden. Sinds de oprichting in 2003 zijn er opdrachten uitgevoerd voor gemeenten, onderzoeks- en ingenieursbureaus, bewoners- en belangenorganisaties en bedrijven. Zij gebruiken de resultaten voor informatievoorziening en om beleid op te baseren. Geluidsnet werkt transparant en controleerbaar.

Bron: persberichten Geluidsnet

home...