Provincie Limburg ondersteunt permanente geluidsmeting AWACS

Provincie Limburg, 21 maart 2007

De Provincie Limburg, de gemeenten Onderbanken en Brunssum en het ministerie van VROM hebben besloten de geluidsbelasting van AWACS vliegverkeer gedurende 3 jaar permanent te gaan meten. Dit wordt gedaan om de feitelijke geluidsbelasting van AWACS vliegverkeer te registreren en de ontwikkelingen in de geluidsbelasting te monitoren. Om dat te bereiken wordt een geluidsmeetnet in Onderbanken en Brunssum ge´nstalleerd. De eerste opzet is om met 13 meetpunten te starten. Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van EUR 30.000,- hiervoor ter beschikking te stellen.
Het doel van de permanente geluidsmeting is om de berekende geluidswaardes te vergelijken met de werkelijke geluidswaardes en om een voorspelling te kunnen doen of de optredende piekniveaus kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

Bron: Nieuwsbank

home...