Aanpak overlast vaarverkeer Langedijk

Politie Noord-Holland, Langedijk, 8 augustus 2006

De politie in Langedijk gaat de pakkans voor overlastveroorzakers op het water vergroten. In Langedijk ervaren bewoners veel overlast door mensen die veel te hard varen met bootjes. Te snel varen geeft geluidshinder en beschadigt bovendien het milieu. Daarnaast baart het te snelle varen de politie en ook de gemeente grote zorgen qua veiligheid. Een ongeluk is met hoge snelheden zo gebeurd want er wordt ook veel gezwommen en met kano’s gevaren in het waterrijke gebied. Het gaat dus niet om het pesten van booteigenaren. Veiligheid en overlast zijn de enige redenen om overtreders aan te pakken. Om de pakkans van overtreders te vergroten wordt de tactiek van de politie aangepast.

In het waterrijke gebied van Langedijk mag met maximaal 6 km/u worden gevaren. Harder varen dan de maximaal toegestane snelheid betekent een bon van minstens 50 euro. Dat is niet voor niets want als er sneller wordt gevaren geeft dit veel geluidsoverlast, loopt de oever schade op en kan er minder snel worden gereageerd als er plotseling een zwemmer voor de boot verschijnt. De overlastveroorzakers begaan vrijwel geen overtredingen op het moment dat de politie surveilleert. Om de pakkans aanzienlijk te vergroten gaat de politie op andere manieren surveilleren op het water.

Dit betekent onder andere het varen met verschillende boten waardoor de politie niet zichtbaar is voor overtreders, maar wel degelijk aanwezig is. Ook zal de boot vanaf verschillende locaties te water worden gelaten en zullen de tijden waarop wordt gesurveilleerd goed worden afgewisseld. Over andere manieren om de pakkans te vergroten wordt nog nagedacht.

Bewoners oproep

Buurtbewoners wordt verzocht altijd de politie te bellen op het moment dat zij een overtreder zien varen. Op die manier weet de politie in Langedijk exact waar de overtreders zich ophouden en kan actie worden ondernomen.

De boetes

De boetes voor overtreders zijn hoog. Wanneer de schipper niet in het bezit is van een vaarbewijs kost dat 300 euro. Als een boot harder kan dan 20 km/u moet de bestuurder 18 jaar of ouder zijn, anders is de boete 110 euro. Te hard varen kost minstens 50 euro en kan hoog oplopen naarmate er harder en gevaarlijker wordt gevaren. Varen onder invloed van drank of drugs komt op een boete van minstens 220 euro te staan. En het niet gebruiken van de dodemansknop is een bon van 130 euro. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen een motorboot besturen als die niet harder kan dan 13 km/u. Onder de 12 jaar mag helemaal geen motorboot worden bestuurd.

Bron: Politie Noord-Holland
 

home...