Schiphol start proef om grondgeluid te verminderen

Schiphol, 11 september 2006

Op 11 september starten de onderzoeksinstituten TNO en Alterra in opdracht van Amsterdam Airport Schiphol een proef om te toetsten of grondgeluid door het bewerken van grond vermindert. Grondgeluid is laag frequent geluid dat vliegtuigen produceren tijdens de start. Op twee percelen tussen de Polderbaan en Hoofddorp Noord vindt de proef plaats. De proef is wereldwijd een primeur en duurt circa vier weken.

De genoemde percelen worden omgeploegd waarna gemeten wordt of de bewerkte bodem het produceerde geluid beter absorbeert. Tijdens de proef worden bewust harde geluiden gemaakt met luidsprekers en alarmpistolen. Plaatselijk kan daardoor geluidsoverlast ontstaan. Eerder onderzoek toonde aan dat bodemgesteldheid een akoestisch dempende werking kan hebben op geluid.

De proef maakt deel uit van het overkoepelende project "hindervermindering Hoofddorp -Noord", een samenwerkingsverband tussen Amsterdam Airport Schiphol, Gemeente Haarlemmermeer, Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord en CROS, Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. In november worden de resultaten van de proef gedeeld met de inwoners van Hoofddorp Noord.

Bron: Schiphol

home...