Bomenkap Onderbanken heeft geen effect op Geluid

VROM, 26 september 2006

De geluidsniveaus en vlieghoogtes van AWACS-vliegtuigen op de basis Geilenkirchen zijn niet veranderd na het kappen van de bomen in Onderbanken. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Het NLR heeft van 21 april tot en met 9 juni in opdracht van het ministerie van VROM een geluidsonderzoek uitgevoerd in de gemeentes Schinveld en Brunssum. Het onderzoek is een herhaling van het geluidsonderzoek in 2004. Staatssecretaris Pieter van Geel (VROM) komt daarmee tegemoet aan het verzoek van de regio om nieuwe geluidsmetingen te verrichten. De hoge geluidsniveaus van de AWACS-vliegtuigen zorgen bij de bewoners in de regio voor gevoelens van onrust en bezorgdheid.

Resultaten

Doel van het onderzoek is te achterhalen of de geluidsniveaus en vlieghoogtes van AWACS vliegtuigen op de basis Geilenkirchen zijn veranderd na het kappen van de bomen in Onderbanken. Het onderzoek toont aan dat er door het kappen van de bomen geen wijziging in het gemiddelde geluidsniveau van AWACS-vliegtuigen is opgetreden. De vlieghoogtes zijn ten opzichte van 2004 niet gewijzigd. De piekwaarden (maximale geluidsniveaus) zijn in Schinveld gestegen (1,2 Decibel (A), afgekort dB(A).) en in Brunssum gedaald (1,7 dB(A)). Het gemiddelde geluidsniveau van de opstijgende AWACS is volgens het rapport 1,2 dB(A) toegenomen in Schinveld en 1,7 dB(A) in Brunssum. Dit toegenomen aantal heeft te maken met de verhouding normale starts en trainingsstarts die gemeten zijn in 2004 en 2006. In 2006 zijn minder trainingsstarts gemeten (deze zijn stiller) waardoor het geluidsniveau wat hoger uitkomt. Na correctie voor deze verhouding levert dit een stijging van 0,1 dB(A) in Schinveld en 0,2 dB(A) in Brunssum op. Deze stijging in waarden is dus niet toe te schrijven aan de kap van de bomen. Het gemiddelde geluidsniveau van de AWACS landingen is gedaald met ongeveer 1 dB(A) in Schinveld en 3 dB(A) in Brunssum.

Belevingsonderzoek

Naast de geluidsmeting volgt ook onderzoek naar de signalen van bezorgdheid, een zogeheten belevingsonderzoek. Op deze manier kan informatie verkregen worden over hinder, signalen van bezorgdheid en de invloed van hinder hierop. Dit onderzoek start nog dit jaar. 

Bron: ANP

home...