Verkiezingsprogramma's 2006

Elly Waterman, 15 oktober 2006

Als gebruikelijk heeft Geluidnieuws voor de verkiezingen van 22 november a.s. de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste partijen gescand op "geluid". Op dit moment hebben 26 partijen zich aangemeld. Geluidnieuws heeft van 9 partijen het programma bekeken.

N.B. inzendingen over andere partijen en commentaar is altijd welkom!

Natuurlijk bekijkt u het geheel, maar misschien bent u toch geinteresseerd in de stellingnames over geluid. Zie eventeel ook het artikel over de verkiezingen in 2002. Dan zal u opvallen dat de aandacht voor geluidshinder nog minder is geworden dan vier jaar geleden.

Bij voorbaat mijn excuses als mijn eigen mening wat te veel doorklinkt in de samenvattingen. Het geheel van programma's stemt weinig optimistisch voor de komende vier jaar.

CDA

In het CDA programma komt geluid alleen voor in relatie tot luchtvaart: Doorgroei van Schiphol is mogelijk in combinatie met wettelijk handhaafbare maatregelen om de geluidsoverlast te laten afnemen. Er komt een nationaal kader voor regionale vliegvelden..

PvdA

Bij de PvdA is alleen het geluid rond Schiphol belangrijk genoeg voor het nog voorlopige verkiezingsprogramma.

VVD

Het concept programma staat hier.

SP

Verkiezingsprogramma nog niet beschikbaar.

Lijst 5 Fortuyn

Het verkiezingsprogramma met als titel "‘Dit is niet het land wat (sic) ik voor mijn kinderen wil achterlaten’ staat hier. Niets over geluid, maar wat de LPF over milieu zegt spreekt boekdelen.

GroenLinks

Het programma met als titel Groei Mee staat hier. Ook hier alleen geluid over Schiphol:

D66

Het concept programma "Het gaat om Mensen" heeft 96 pagina's. Het woord geluid scoort nul, evenals (voor de zekerheid) lawaai. Over Schiphol (waar milieu veelal aan geluid wordt gelijkgesteld) "De komende vier jaar zal een milieustelsel tot stand dienen te komen dat duurzame ontwikkeling van de mainportfunctie van Schiphol mogelijk maakt". Groei voor alles, ook bij D66.

Over verkeer (Minder files en meer milieu)  zegt D66 wel veel meer dan de andere partijen:

Christen Unie

Ook dit programma is nog voorlopig op 15 oktober. Een opvallend andere invalshoek over geluid. Het programma van de Christen Unie kan als het meest "stille" van de hier beschouwde programma's beoordeeld worden:

Over milieu in het algemeen onder andere:

SGP

Het partijprogramma kent noch het woord geluid, noch lawaai. Milieu komt een paar keer voor, maar heeft dan nauwelijks een relatie met geluidshinder. De partij wil wel graag meer rust op zondag.

home...