Evaluatie: Schiphol houdt zich aan afspraken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 15 februari 2006

Uit een evaluatie blijkt dat Schiphol zich houdt aan de afspraken over geluidsoverlast, veiligheidsrisico's en luchtverontreiniging. Het kabinet ziet in voorstellen van betrokken partijen kansen om het beleid te verbeteren.

De evaluatie is gehouden in opdracht van de ministeries van VenW en VROM.

Hieruit blijkt dat het vliegverkeer is verdubbeld, terwijl de overlast ten opzichte van 1990 is afgenomen. Nu ondervinden 20.000 bewoners ernstige hinder in gebieden met een geluidsbelasting van 20 Ke of meer. Eerst gold dat voor ongeveer 90.000 bewoners. Dat komt doordat het vliegverkeer stiller is geworden.

Omwonenden, bedrijven en gemeenten dienden bijna 700 voorstellen in om het beleid te verbeteren. Voorbeelden zijn: meer over zee vliegen en meer keuzevrijheid voor omwonenden en de regio.

Het kabinet ziet in deze voorstellen kansen om het beleid te verbeteren en presenteert daarvoor in april een standpunt. Daarin gaat het kabinet ook in op de toekomst van Schiphol.

Meer informatie:
www.evaluatieschiphol.nl
Themapagina Luchtvaart (Ministerie van V&W)
- Ruimte en Infrastructuur (De plannen voor 2006)

Bron: www.regering.nl
Lees hier de reacties op de evaluatie.

home...