Bescherming tegen lawaai op het werk in België

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, februari 2006 

Op 15/02/2006 is het Koninklijk besluit van 16/01/2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk in het Belgisch Staatsblad verschenen. De bepalingen van dit nieuwe KB bieden de werknemers een nog betere bescherming tegen de risico’s van lawaai. Zo wordt er nu expliciet vermeld dat bij de risicobeoordeling eveneens rekening moet gehouden worden met:

De belangrijkste wijziging betreft echter de vastlegging van actiewaarden en grenswaarden voor blootstelling aan lawaai. Onderstaande tabel toont de te nemen maatregelen in functie van de grenswaarden voor dagelijkse blootstelling aan lawaai, volgens de vroegere (ARAB) en de nieuwe reglementering:

 
vroeger (ARAB)
nu
     
80 dB(A)

(geen rekening gehouden met dempende werking van gehoorbescherming)

  onderste actiewaarde :
 • ter beschikking stellen PBM’s
 • voorlichting en opleiding werknemers
 • gezondheidstoezicht
     
85 dB(A)

(geen rekening gehouden met dempende werking van gehoorbescherming)

 • voorlichting en opleiding werknemers
 • ter beschikking stellen PBM’s
 • gezondheidstoezicht
bovenste actiewaarde:
 • voorlichting en opleiding werknemers
 • maatregelen om lawaai te verminderen
 • signalering/afbakening gevarenzones
 • gebruik PBM’s verplicht
 • gezondheidstoezicht
     
87 dB(A)

(rekening gehouden met dempende werking van gehoorbescherming)

  grenswaarde: mag niet worden overschreden

bij overschrijding:

 • onmiddellijk maatregelen nemen om blootstelling onder grenswaarde te brengen
 • oorzaak overschrijding identificeren
 • beschermings- en preventiemaatregelen aanpassen om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt
     
90 dB(A)

(geen rekening gehouden met dempende werking van gehoorbescherming)

 • voorlichting en opleiding werknemers
 • oorzaak vaststellen en maatregelen nemen om lawaai te verminderen
 • informatie over deze blootstelling en de genomen maatregelen door de werkgever
 • signalering/afbakening gevarenzones
 • gebruik PBM’s verplicht
 • gezondheidstoezicht
 

Bron: http://meta.fgov.be/pa/nla_index.htm

home...