Gemeente Castricum teleurgesteld in kabinetsstandpunt Schiphol

Gemeente Castricum, 4 mei 2006

Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Castricum is bijzonder teleurgesteld in het standpunt van het kabinet over Schiphol. Het kabinet vindt het creŽren van groeiruimte voor verdere ontwikkeling van de luchthaven belangrijker dan hinderbeperking voor omwonenden van Schiphol. Het college is van mening dat dit de omgekeerde wereld is.

De zorg van de gemeente is dat verdere groei nog meer ten koste gaat van de leefbaarheid in Castricum. Dit is onacceptabel, mede gelet op de wijze waarop het kabinet denkt de hinder te gaan beheersen. Schiphol wil graag de vrijheid hebben om de overschrijding van geluidsvolume op een bepaald handhavingpunt te compenseren met de onderschrijding van een ander punt. Deze saldering tussen de handhavingspunten leidt tot meer vliegbewegingen en dus tot meer overlast. In de huidige situatie zijn omwonenden van Schiphol in het zogeheten buitengebied - waar Castricum onder valt - niet wettelijk beschermd.

Er wordt zelfs geredeneerd dat de geluidbelasting op enige afstand van de handhavingspunten minder zou zijn dan in de punten zelf. Het tegendeel is waar. Uit metingen van het NOMOS-meetpunt op het gemeentehuis van Castricum is gebleken, dat de geluidsoverlast hoger is dan verwacht door het indraaien van vliegtuigen op slechts 2000 voet (600 meter) om op de Polderbaan te kunnen landen.

In het kader van de evaluatie heeft Castricum samen met de gemeenten in cluster Noord (Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen) verbetervoorstellen gedaan. Een van de voorstellen was om harde wettelijke handhaafbare grenswaarden en handhavingspunten vast te stellen. Het kabinet heeft dit voorstel niet overgenomen. Het kabinet wil een alternatief handhavingssysteem dat meer recht doet aan groei voor de luchtvaartsector dan aan de belangen van omwonenden (beperking/beheersing geluidsoverlast).

Kortom: de gemeente Castricum is bijzonder teleurgesteld in het kabinetsstandpunt. Castricum blijft vogelvrij en heeft geen wettelijke bescherming. Deze reactie is een eerste signaal. Een uitgebreide reactie, mede namens de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen van de cluster Noord wordt op korte termijn opgesteld.

Bron: via Nieuwsbank

home...