Voetbal is oorlog.

Op het moment dat dit stukje wordt geschreven, is het WK2006 in volle hevigheid losgebarsten. En verschillende malen is weer het Gelijk van Michels aangetoond. En ook Onze Jongens – zoals onze krijgers in oranje zo mooi worden getypeerd – hebben weer tweemaal het balletje rondgetikt en zowaar gescoord.

En dan zie ik een parallel!

Ook in de Haagsche Sport speelt een ander Oranje een aardig potje voetbal! Wij zijn in akoestisch Nederland getuigen van een wel heel bijzonder match! Ik hoop dat u me het geduld schenkt om het spelverloop voor u te schetsen.

De prelude

De wedstrijd kent een bizar verloop. Na de aftrap enkele jaren geleden is de wedstrijd in de eerste helft – vanwege een onbespeelbaar speelveld – voor de rust gestaakt. Nu het weer beterde is de match weer hervat, zij het met een lichtelijk gewijzigde teambezetting. Beide partijen hebben er weer zichtbaar zin an! En u en ik zitten gezellig met de chocolade pinda’s onder handbereik, de thuistap genoeglijk snorrend op de achtergrond, met het klamme zweet in de handpalmen voor het nog nieuw ruikende LCD-scherm gekluisterd.

De match heeft officieel “Modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase (29.879)”. Om niet te zeer van spoor te wisselen, beschouwen we de wedstrijd MIG II.1 versus Het Parlement. De eerste helft is nauwelijks boeiend geweest. MIG II.1 heeft nauwelijks moeite gehad met het eerste elftal van Het Parlement, dat het nauwelijks gewijzigde spel van MIG II.1 met algemene stemmen leek aan te nemen.

De match

Maar juist voor rust is het gehele team van Het Parlement (als te doen gebruikelijk) gewisseld en is het EK-team in het veld gekomen. Onmiddellijk is MIG II.1 in zwaar weer gekomen. En juist voor rust pegelt Het Parlement het leer, na een fanatiek opgebouwd offensief dwars door het midden van het veld, ongemeen hard in de kruising van het witgeknoopte touw.

0-1

Het nauwelijks bezette stadion staat met open mond het gebeuren te aanschouwen en laat zich verbouwereerd het besef van de strijdkreten van Het Parlement doordringen:

“…opportunistisch … ontoereikend wettelijk instrument …
rechtsongelijkheid bij reconstructies …
fictie van rechtsbescherming!”

De match lijkt gespeeld, als de spelers van MIG II.1 op de weg naar de catacomben van het stadion van Het Parlement meekrijgen dat verder spelen slechts zin heeft als zij bij aantreden van de tweede helft met een stappenplan voor het verdere verloop van de match komen. De spelers van MIG II.1 slenteren bedrukt door deze missie met zwaar gemoed het binnenste van het stadion – dat Wetgevingsproces heet – in.

En dan, in de kleedkamer, is daar de magiër. Hij kastijdt zijn spelers niet met de gesel van verwijten over het achteloze spel, gemiste kansen, blinde vlekken en falend voorwerk. Hij bezigt een toverspreuk, ontleend aan één van Neerlands grootste filosofen van de afgelopen eeuw. In de kring van eerbiedig geknielde spelers prevelt hij nauwelijks verstaanbaar, maar luid en duidelijk gehoord:

“Je gaat het pas zien as je het door hep!”

Het effect van de spreuk uit zich in aanvankelijk stilzwijgen. Langzaam sijpelt het inzicht door in het gekwelde brein van de spelers en maakt het dat verslagenheid plaats maakt voor een overwinningsroes.

Bij aanvang van de tweede helft staan de spelers van MIG II.1 reeds op en neer springend de verbaasde spelers van Het Parlement op het veld op te wachten. En na het aanvangssignaal snijdt één enkele spits van MIG II.1 door de gelederen van Het Parlement, ongemoeid op het doel af en deponeert in het gevlochten touwwerk ten tweeden male het rondgestikte leer. Maar dit maal met tegengesteld en ontzagwekkend effect.

De match is nog niet gespeeld, beseft ook de keeper van Het Parlement. Tot hij het leer uit het net pakt en het daarop verwoorde antwoord van MIG II.1 op de missie ontwaart:

“Ik ben slecht deel van het geheel dat MIG II – ergo stappenplan – heet!”.

Het fluitsignaal voor de hervatting van de match moet op het moment dat ik dit schrijf nog klinken, maar ik klink in bewondering op dit antwoord. Briljant in eenvoud en ontzagwekkend in kracht. De match was door het spel van het EK-team reeds bijzonder, maar kan na de gelijkmaker alleen maar onderhoudender worden.

Ik hoop dat u met mij van het eindspel wilt genieten. Ik nodig u daarom uit om met regelmaat deze internetpagina te bekijken:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vgzxlzjt3qyl 

Mocht u een betere samenvatting van de match willen nalezen, dan raad ik u dit schrijven aan, waarin zowel de treffer van het Ek-team, als de treffer van MIG II.1 zijn beschreven:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhbbewkww7x5/f=x.doc 

Ik wens ons veel plezier bij het verdere verloop van de wedstrijd.

T. Mopher

© 2006 T. Mopher. Overname alleen toegestaan met toestemming van T. Mopher.

Reactie? Schrijf naar teus_mopher@geluidnieuws.nl 

home...