Proefschrift: Modelleren van spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid

Koenraad S. Rhebergen, Klinische en Experimentele Audiologie, Academisch Medisch Centrum, 16 november 2006

Voorkant proefschrift Koenraad S. RhebergenEn van de meest opvallende eigenschappen van het menselijke gehoor is dat het in staat is om gesproken taal omgeven door achtergrondgeluid te ontcijferen. In sommige gevallen kan spraak zelfs nog verstaanbaar zijn als het in niveau 20 tot 30 dB zachter is dan het achtergrondgeluid. Tot op heden is nog geen spraakherkenner in staat gebleken het menselijke gehoor op dit punt te evenaren. Het lijkt er op dat luisteraars met een normaal gehoor op een of andere manier in staat zijn gebruik te maken van de relatief stille periodes in het achtergrondgeluid. Fluctuaties in het achtergrond geluid resulteren dus in een betere spraakverstaanbaarheid. Verschillende studies hebben aangetoond dat luisteraars met een slecht gehoor minder goed in staat zijn om gebruik te maken van de relatief stille periodes in een fluctuerend achtergrondgeluid. Luisteraars met een gehoorverlies ervaren dit als een handicap als ze een gesprek willen volgen onder zulke omstandigheden.

In dit proefschrift is een modelmatige benadering gebruikt om meer kennis te krijgen in de werking van het systeem van spraakperceptie. Door het modelleren van de spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid kunnen we nu beter begrijpen waarom luisteraars met een normaal gehoor een gesprek nog goed kunnen volgen en hebben daarnaast meer inzicht gekregen waarom luisteraars met een slecht gehoor dit meestal niet goed kunnen. Meer onderzoek naar de werking van het menselijke gehoor in fluctuerende (alledaagse) achtergrondgeluiden kan mogelijkerwijs meer begrip geven over de handicap die een luisteraar met een slecht gehoor heeft.

Het nieuwe model (ESII; Extended Speech intelligibility Index) is een beduidend betere methode om de spraakverstaanvaardigheid te voorspellen dan de andere modellen doordat het in zowel stationaire als non-stationaire condities gebruikt kan worden. Daarom is het ESII model een waardevolle aanvulling op het bestaande SII (Speech intelligibility Index; ANSI S3.5-1997) model. Door de instantane berekening van de spraakverstaanvaardigheid, is het ESII model in potentie uitermate geschikt voor het evalueren van communicatie en hoortoestel algoritmes. Hierdoor ontstaat, naast het broodnodige, maar helaas tijdrovende, subjectieve testen, de mogelijkheid om in de toekomst met het ESII model de nieuwe hoortoestellen objectief the evalueren. Het zal dan wellicht makkelijker worden om sneller een indruk te kunnen krijgen over de effectiviteit van de diverse instelmogelijkheden van een hoortoestel bij een bepaald type gehoorverlies.

Meer informatie over dit proefschrift is te vinden op de website van de Klinische & Experimentele Audiologie van het AMC: http://www.ac-amc.nl/medewerkers/rhebergen.html 

Heeft u belangstelling voor een exemplaar van het proefschrift, stuur dan een briefje of email naar het onderstaande adres. Ik kan u dan een exemplaar van het proefschrift toesturen (zolang de voorraad strekt).

Koenraad S. Rhebergen
Klinische en Experimentele Audiologie, Academisch Medisch Centrum,
Kamer D2-223
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.
020-5663503
k.s.rhebergen@amc.nl 

home...