Nieuwe Arbowet krijgt akkoord van Eerste Kamer

Ministerie van SZW, 29 november 2006

Werkgevers en werknemers krijgen vanaf januari 2007 meer mogelijkheden om samen afspraken te maken over hoe werknemers zo veilig en gezond mogelijk hun werk kunnen doen. De nieuwe Arbowet, waar de Eerste Kamer mee akkoord is gegaan, geeft sociale partners ruimte om het arbobeleid goed aan te laten sluiten op specifieke werksituaties in sectoren of bedrijven.

doelvoorschrift geluid

Als de wet ingaat, schrijft de overheid niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen. Wel zijn er zogenoemde doelvoorschriften, waarin staat wat het beschermingsniveau moet zijn. Bijvoorbeeld dat als een werknemer wordt blootgesteld aan een geluid van 85 decibel of meer, dan moet de werkgever beschermende maatregelen nemen. Werkgevers en werknemers kunnen per sector regelen hoe ze dat bereiken. In discotheken waar werknemers langdurig worden blootgesteld aan harde muziek, zullen partijen andere maatregelen nemen dan op werkplekken waar zo nu en dan met lawaaierige machines wordt gewerkt.

Vakbonden en werkgeversorganisaties leggen de afspraken die zij in de verschillende sectoren maken, vast in zogenoemde arbocatalogi. Daarin kunnen bedrijven vervolgens opzoeken op welke manieren en met welke middelen zij hun werknemers voldoende kunnen beschermen. Omdat werkgevers en werknemers het arbobeleid samen invullen, krijgt het binnen de ondernemingen meer draagvlak, verwacht demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor ondernemers is de nieuwe Arbowet financieel voordelig. Doordat het aantal arboregels is verminderd, besparen ze jaarlijks in totaal 99 miljoen euro.

De komende periode worden alle partijen die te maken krijgen met de nieuwe Arbowet op de hoogte gebracht van de veranderingen via een campagne. Die bestaat onder andere uit voorlichtingsbijeenkomsten, advertenties in dag- en weekbladen en radiospotjes. De website www.arbonieuwestijl.nl is al in de lucht.

home...