Stille wegdekken en bepalingen in het bestek

Henk Dijkink, KWS bv Business Development, april 2005

Er is een grote verscheidenheid aan administratieve bepalingen, zoals die in het bestek worden opgenomen, en naderhand als contractformuleringen worden vastgesteld.

Hieruit blijkt vaak dat het de opdrachtgever niet duidelijk is:

 • hoe bijv. het Meet- en Rekenvoorschrift moet worden geÔnterpreteerd;
 • wat een verklaring C-wegdek betekent;
 • welke eisen men mag stellen aan de akoestische kwaliteit bij aanvang en op termijn;
 • welke procedures van toepassing kunnen zijn bij de akoestische goed- of afkeuring van het wegdek.

Dat komt voor een belangrijk deel omdat er op dit moment geen richtlijnen zijn voor het opstellen van akoestische bepalingen in bestekken. Ook is er niet de beschikking over een voorbeeldbestek bijv. Er is weinig uniformiteit in omschrijvingen voor akoestische eisen in bestekken. Doordat eisen onduidelijk worden omschreven geeft dit naderhand onnodige discussies.

Een paar voorbeelden:

 • Welke reductie is vereist: 4 of 4,0 dB(A)?

Een eis van 4 dB(A) betekent goedkeuring vanaf 3,5 dB(A).
Een eis van 4,0 dB(A) betekent goedkeuring vanaf 3,95 dB(A).

 • Voor welke voertuigcategorie is de eis van toepassing?

Bedoeld wordt om aan te geven voor welke voertuigcategorie de eis geldt: voor lichte of zware motorvoertuigen bijv.

 • Bij welke snelheid geldt deze eis?

Vaak wordt 50 km/h bedoeld, maar het is zaak de eis te koppelen aan de voor dat wegvak vastgestelde snelheid

 • Wat is de referentie?

Met welk wegdek moet het resultaat worden vergeleken? Standaard is dit Dicht AsfaltBeton (DAB).

 • Welke meetmethode moet men hanteren om deze eis te controleren?

Moet ik de SPB- of de CPX-methode gebruiken, of een combinatie van beide?

 • Wanneer moet de geluidmeting worden uitgevoerd?

Welke termijn na openstelling van het wegvak is aan te raden om de metingen uit te voeren?
Wat gebeurt er als deze termijn niet haalbaar is vanwege slechte weersomstandigheden?

 • Wat is de te verwachten prestatie op termijn en welke garantie kan worden verlangd?

Hierbij wordt soms verondersteld dat een initiŽle akoestische prestatie tot in lengte van dagen behouden blijft, m.a.w. dat er geen sprake is van een teruggang. Dit is een misvatting. Ook een dicht wegdek is onderhevig aan slijtage (rafeling). Het is evident dat door gebruik van een weg de geluidemissie toeneemt.

 • Moeten aanvullende bepalingen worden opgenomen t.a.v. de mengselsamenstelling?

Het voorschrijven van een geluidreducerende verharding met een geluid-eis is een funktioneel ontwerp. De opdrachtnemer is vrij om het mengsel zo samen te stellen dat hij hiermee aan de geluideis kan voldoen. In het licht van functionele eisen past het niet dat de opdrachtgever aanvullende bepalingen over deze samenstelling gaat opnemen.

 • Mag het bestek een vereiste C-wegdek waarde voorschrijven?

Hiermee wordt aangegeven dat de opdrachtgever een product voorschrijft, waarvan de opdrachtnemer heeft laten zien dat hij dit mengsel verschillende keren onder wisselende omstandigheden heeft verwerkt.

Door vallen en opstaan worden de bepalingen echter steeds beter.

 


 Aanleg van ZSA


Tweelaags ZOAB in combinatie met een geluidsscherm


Detail van tweelaags ZOAB


Zojuist aangelegd ZSA


Aanleg van doelgroepstrook voor
vrachtverkeer met twee types ZOAB
naast elkaar, elk in een andere kleur.
Proefvak StilTransport op de RDW
proefbaan in het kader van Wegen
naar de Toekomst pilot Geluid
(mei 2002)

home...