Schermtoppen in het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai

Frank Elbers, dBvision, 31 augustus 2005

Eén van de nieuwe geluidmaatregelen uit het Innovatie Programma geluid is de schermtop. Het Innovatieprogramma geluid onderzoekt in het onderdeel “Effectieve afscherming” naar nieuwe kansen om geluid langs rijkswegen te verminderen. Een daarvan is de ontwikkeling van de schermtop. De schermtop is een maatregel om de geluidreductie van bestaande schermen te verbeteren. Het ophogen van een bestaand scherm is vaak kostbaar en in de meeste gevallen zonder aanpassingen aan de fundering niet mogelijk. Tevens is ophoging onwenselijk omdat een hoger scherm meer zicht wegneemt voor de weggebruikers en omwonenden. Een voorbeeld van een schermtop is de T-top. Deze is weergeven in onderstaande fotomontage.

Het Innovatie Programma geluid heeft de ontwikkeling van de T-top dusdanig afgerond, dat het is opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai. De wijziging in het voorschrift is gepubliceerd in de Staatscourant van 18 augustus 2005 (nr. 159). De wijziging is op 20 augustus 2005 in werking getreden. In het voorschrift wordt na artikel 4 een nieuw artikel ingevoegd. Deze luidt “Het effect op het equivalente geluidsniveau van de in bijlage II bij deze regeling beschreven schermtop wordt bepaald overeenkomstig de in bijlage VI bij deze regeling beschreven methode”.

De wijziging betekent dat het Reken- en Meetvoorschrift rekenregels bevat, die gebruikt dienen te worden bij het bepalen van de geluidreductie van een geluidscherm met T-top. Met de in het voorschrift beschikbare rekenregels was het effect van de T-top niet goed te bepalen. Het biedt belanghebbenden daarmee middelen om in het kader van bijvoorbeeld een wijziging van een bestaande weg of nieuwbouw langs een bestaande weg de T-top als maatregel te beoordelen.

Meer informatie over de T-top is te vinden op www.innovatieprogrammageluid.nl

Bron: Innovatie Programma geluid. Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde

home...