Verslag 12e Internationale conferentie geluid en trillingen te Lissabon

Carel Ostendorf, Cauberg-Huygen, 2 augustus 2005

Van 11 tot 14 juli 2005 is in Lissabon de 12e ICSV conferentie gehouden. Deze grote conferentie met ruim 850 deelnemers en 550 lezingen werd gehouden in 12 zalen van het Instituto Superior Técnico. Van een aantal opvallende lezingen wordt kort verslag gedaan.

Wolfgang Babisch (Umweltbundesamt - Duitsland) hield een lezing over de relatie tussen de belasting door wegverkeer en gezondheidsklachten gerelateerd aan hartproblemen. Geluidbelastingen van 65 tot 70 dB(A) leiden tot aantoonbare medische klachten zoals hoge bloeddruk en daaraan gerelateerde problemen. Op basis van het onderzoek van Babish sterven in Duitsland jaarlijks 1000 mensen aan de medische gevolgen van een continue hoge geluidbelasting. Deze mededeling deed de heer Babish aan het einde van zijn lezing, zijn toehoorders enigszins geschokt achterlatend. Het verkeerslawaai in de stad Lissabon werd ineens met andere ogen bezien.

Toeteren

Ook in Vietnam heeft men last van verkeerslawaai, maar het onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen. Mevrouw P. T. H. Yen (Hanoi University of Technology - Vietnam) maakte duidelijk dat een stad als Hanoi niet vergelijkbaar is met een grote westerse stad maar een geheel eigen verkeersbeeld kent. Op een telpunt van één van de drukke wegen door de stad werden per uur maar liefst 12.000 motorfietsen geteld. Het geluidniveau wordt echter niet zozeer bepaald door het geluid van de motoren maar door het geluid van het vele toeteren. Een geluidbelasting van 70 dB(A) is geen uitzondering. Vanuit de zaal kwam dan ook de suggestie om voordat met geluidreducerende maatregelen werd begonnen, eerst maar eens een ontmoedigingsbeleid op het toeteren los te laten. Mevrouw Yen zag dit niet zo zitten: het toeteren maakt namelijk deel uit van de Vietnamese verkeerscultuur.

Schokken

Ykä Marjanen (VTT - Finland) vertelde over de toepassing van de nieuwe ISO norm 2631 deel 5 (2004) voor de toepassing van de beoordeling van “whole-body” vibrations. In deel 5 wordt een methode voorgeschreven voor de beoordeling van kortdurende schokken. Marjanen heeft zelf zitting gehad in de commissie die deze norm heeft opgesteld maar aan het einde van zijn betoog vertrouwde hij zijn luisteraars toe dat de norm toch erg ingewikkeld is. Hij begreep zelf nog niet alles. De ISO-commissie gaat kennelijk uit van een hoger kennisniveau van de gebruikers van de norm.

Zweeftreinhinder

Dat onderzoek ook in een ontspannende omgeving kan worden uitgevoerd, bewees Dick Botteldooren (Universiteit Gent). Voor een onderzoek in opdracht van de Projectorganisatie Zuiderzeelijn (Min. V&W) huurde zijn team voor een paar weken een vakantiehuis in Zeeland en deed daar praktijkonderzoek naar de relatie tussen hinder en geluidbelasting ten gevolge van hogesnelheidstreinen en magneetzweeftreinen. Omdat het vakantiehuis geen beschikking had over een eigen hogesnelheidslijn, heeft men het geluid van een passerende TGV opgenomen en door middel van een grote luidsprekerinstallatie buiten afgespeeld. De proefpersonen in de woning kregen daarmee een reëel beeld van de geluidbeleving. Naast de hogesnelheidstrein werd op deze manier tevens het geluid van een magneetzweeftrein onderzocht. Tussen deze twee type treinen bleek niet veel verschil in de hinderbeleving maar het verschil ten opzichte van de standaard treinen bleek significant.

Verdere informatie over de conferentie is te vinden op www.icsv12.ist.utl.pt. Op de site van Cauberg-Huygen zijn bovendien foto’s te zien van de verschillende social events. Volgend jaar vindt ICSV13 plaats in Wenen.

home...