Ruimte voor woningen bij Roermond door verkleining contour

Ministerie van Algemene Zaken, 16 september 2005

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met een aanpassing van de geluidscontour rondom de vliegbasis Brüggen. Het ministerie van VROM zal de daarvoor benodigde procedure inzetten. Met de aanpassing is woningbouw mogelijk bij de Limburgse kernen Asenray, Leeuwen en Maasniel bij de gemeenten Roermond en Swalmen. Met het besluit komt het Rijk tegemoet aan de wensen van de twee betrokken gemeenten.

Een verkleining van de geluidscontour is mogelijk omdat het militaire vliegveld Brüggen uitsluitend wordt gebruikt voor helikopters en als depot van de Britse landmacht. Hierdoor is de geluidsbelasting sterk verminderd. Er zijn geen plannen om het vliegveld in de toekomst te gebruiken voor andere doeleinden.

Bron: via Nieuwsbank

home...