Akzo Nobel ontvangt prijs voor effectieve aanpak van lawaai op het werk

Veenendaal, 26 oktober 2005

Akzo Nobel is winnaar van de ‘Best Practice Award’ voor de bestrijding van lawaai op het werk. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reikte deze “Goede Praktijken Prijs” maandag 24 oktober uit tijdens de startmanifestatie van de Europese Week van de Veiligheid. Akzo Nobel kreeg zowel de publieksprijs, toegekend door arbo-professionals, als de eerste prijs van de vakjury. “Dit onderstreept hoe goed dit initiatief is”, aldus de Staatssecretaris bij de uitreiking. Het juryrapport prijst verder “de succesvolle verbetering in het dragen van gehoorbescherming”, alsmede “de brede toepasbaarheid van deze aanpak”.

Het project van Akzo Nobel wordt momenteel op 2 productielocaties van Akzo Nobel in Nederland uitgevoerd in samenwerking met HearingCoach, een bedrijf dat een integraal systeem voor gehoorzorg op het werk aanbiedt. De integrale aanpak die beide bedrijven voorstaan, maakt gebruik van de modernste wetenschappelijke inzichten en technieken, toegepast op het niveau van individuele medewerkers. Begrijpelijke en inzichtelijke uitkomsten vormen vervolgens een zeer effectieve stimulans voor het dragen van gehoorbeschermers.

In de eerste plaats heeft Akzo Nobel de maximale blootstellingsnorm lager gelegd dan de wettelijk voorgeschreven grens van 80 dB. Men baseert zich hierbij op wetenschappelijk onderzoek van prof. Vinck, audioloog aan de Universiteit van Gent. Hieruit blijkt dat de bovengrens moet liggen op 75 dB om uit te komen op nul procent gehoorschade.

De eerste concrete stap naar de medewerkers is een individuele meting van het geluidsniveau waaraan men gedurende het werk wordt blootgesteld. Op basis hiervan wordt een individueel risicoprofiel gemaakt.

Vervolgens wordt een gehoormeting gedaan. Naast het traditionele audiogram wordt ook een OAE-gram gemaakt. Het bepalen van de zogenaamde Oto Akoestische Emissie (OAE) van het gehoor is een methode van gehoormeting die steeds meer in de belangstelling komt, omdat daarmee gehoorschade vroegtijdig kan worden aangetoond. HearingCoach ontwikkelde samen met prof. Vinck een methode om OAE meetgegevens om te zetten in een diagram (het OAE-gram) dat de status van het gehoor voor iedereen inzichtelijk maakt. Afhankelijk van de individuele geluidsbelasting krijgen de medewerkers otoplastieken aangemeten, die in de praktijk van het gebruik ook worden getest op effectiviteit, comfort en lekdichtheid.

Aan de hand van het risicoprofiel en het OAE-gram wordt individueel met de werknemers gesproken over de feitelijke gevaren en hoe ze die kunnen voorkomen. Daarmee wordt het dilemma doorbroken dat iemand pas gehoorbescherming gaat gebruiken als hij bij zichzelf gehoorverlies constateert; een fase waarin de schade al onomkeerbaar is. Aantonen dat iemand werkelijk schade aan het ontwikkelen is, met de mogelijkheid er nog wat aan te doen, vormt de beste motivatie voor het gebruik van gehoorbescherming.

Dit coachingsproces resulteert uiteindelijk in een werknemersverklaring, waarin de werknemer belooft de gehoorbescherming ook daadwerkelijk te gebruiken.

Akzo Nobel constateert reeds een groter bewustzijn en een consequent gebruik van de gehoorbeschermers . Het harde bewijs dat lawaaidoofheid door het werk een halt is toegeroepen volgt naar verwachting over enkele jaren.

De jury van de Best Practice Award geeft aan dat de aanpak van Akzo Nobel en HearingCoach ook voor andere bedrijven bruikbaar is. Het kan daar worden ingezet door zowel interne als externe arbodiensten. Het project is ook genomineerd voor de Europese Good Practice Award, die op 12 december 2005 wordt uitgereikt in Bilbao.

home...