PvdA: "Rotterdam airport verdient rode kaart"

PvdA Rotterdam, 11 februari 2005

In 2004 is er op Rotterdam Airport meer gevlogen dan wettelijk is toegestaan. Op verschillende punten werd meer geluid geproduceerd dan op grond van de aanwijzing is toegestaan. Ook in 2003 werd er al meer gevlogen dan was toegestaan. De PvdA wil dat de DCMR en de Inspectie Luchtvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ingrijpen om herhaling in 2005 te voorkomen. De luchthavendirectie verdient een rode kaart!

Het aantal klachten over vliegverkeer in de regio is in 2004 bijna verdubbeld tot meer dan 7000; 61 procent van alle klachten over lawaai. De PvdA wil dat de DCMR en de Inspectie Luchtvaart in 2005 streng optreden tegen de luchthaven, die zich net als elk normaal bedrijf aan de milieuregels moet houden. “Het aantal klachten zal in 2005 flink omlaag moeten. Willen we de leefbaarheid verbeteren in Rotterdam, dan moet de luchthaven er met name aan bijdragen om de lawaaioverlast te reduceren”, aldus raadslid Van Muijen.

De PvdA heeft opheldering gevraagd bij wethouder Van Sluis, die verantwoordelijk is voor het luchthavenbeleid.

Bron: website PvdA Rotterdam

home...