Nieuwe technologie om geluid zichtbaar te maken met behulp van licht

Prof. Steve Vanlanduit, 31 mei 2005
e-mail: steve.vanlanduit@vub.ac.be, Vakgroep Toegepaste Mechanica, Vrije Universiteit Brussel

Klassieke meetinstrumenten voor geluid, die meestal werken op basis van microfoons, hebben een aantal belangrijke beperkingen. Enerzijds verstoren ze door hun aanwezigheid het geluidsveld. Maar nog belangrijker is het feit dat er slechts metingen kunnen uitgevoerd worden in een beperkt aantal meetpunten. Recent werd een nieuwe techniek ontwikkeld om geluidsgolven zichtbaar te maken met behulp van laser licht. Het instrument dat gebruikt wordt is de zogenaamde laser Doppler vibrometer. Dit instrument meet zeer nauwkeurig dichtheidsveranderingen in een bepaald volume op. Op die manier kunnen bijvoorbeeld de geluidsgolven die afgestraald worden van een luidspreker gevisualiseerd worden zoals te zien is op bovenstaande figuur.

Deze techniek biedt een groot aantal toepassingsmogelijkheden bij de ontwikkeling van gereedschap en werktuigen. Door de mogelijkheid om het geluid zichtbaar te maken kan het ontwerp van het product aangepast worden om de gebruiker zo weinig mogelijk bloot te stellen aan geluid.

Verder is er aan de Vrije Universiteit Brussel recent onderzoek uitgevoerd om de meettechniek te gebruiken voor het bepalen van het gedrag van materialen met betrekking tot geluid. Dit kan door een geluidsgolf die in een glazen buis geproduceerd wordt met behulp van een luidspreker te laten invallen op een klein staal van een bepaald materiaal (zie figuur links). Met behulp van de vibrometer (c in de figuur) wordt het invallende en gereflecteerde geluid gemeten. Op die manier kunnen de zogenaamde absorptiecoŽfficiŽnten bepaald worden die belangrijk zijn voor het gebruik van de materialen in bijvoorbeeld de bouwsector. In tegenstelling tot bestaande methodes kan de ontwikkelde materiaal karakterisatie techniek ook gebruikt worden bij zeer hoge frequenties (tot 20 kiloHz). Meer informatie kan bekomen worden bij de auteur.

home...