Zweminrichtingen: 25% van de medewerkers heeft vaak last van galm en geluid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 9 december 2004

In opdracht van het Sociaal Fonds Verblijfsrecreatie is een onderzoek uitgevoerd naar de Arbeidsomstandigheden in de verblijfsrecreatie en zweminrichtingen. Zoals te verwachten blijken nogal wat werknemers overlast te hebben van geluid in zweminrichtingen. Behalve naar de temperatuur op de werkplek is eveneens gekeken naar mogelijke problemen met het geluid of chloor en andere chemische stoffen in de lucht. Werknemers van zweminrichtingen hebben aangegeven hoe vaak onderstaande situaties op hun werkplek van toepassing zijn:

Ruim een kwart van de medewerkers heeft altijd of vaak last van een hinderlijke galm van geluid (bijvoorbeeld door gasten). Ongeveer 10% van de werknemers zegt altijd of vaak last te hebben van het lawaai van machines en/of apparaten. Een op de vijf werknemers in zweminrichtingen geeft aan altijd of vaak last te hebben van (te veel) chloor of andere chemische stoffen in de lucht.

Medewerkers die in het zwembad zelf werken hebben vaker overlast van een hinderlijke galm  van het geluid dan werknemers in overige functies. En van de werknemers geeft in een toelichting aan: door veelvuldig en luid stemgebruik heb ik veel last van heesheid. Ik heb in het verleden regelmatig verdikkingen op de stembanden gehad.

Mannen hebben vaker last van de hinderlijke galm van het geluid dan vrouwen. Werknemers die al 10 jaar of langer in de sector werken, ervaren vaker enige overlast van de galm van het geluid en chloor of andere chemische stoffen in de lucht dan medewerkers die nog niet zo lang werkzaam zijn in de sector.

achtergrond

Op 20 oktober 2003 is een intentieverklaring ondertekend in de branche verblijfsrecreatie en zweminrichtingen om te komen tot een zogenaamd arboplusconvenant1. In deze intentieverklaring hebben sociale partners en de overheid aangegeven dat zij afspraken wensen te maken over het ziekteverzuim en de arbeidsomstandigheden in de branche, zoals de fysieke belasting, agressie en geweld en mogelijk belastende fysische werkomstandigheden. Ter voorbereiding op het arboplusconvenant voorziet de intentieverklaring in een nulmeting. De nulmeting biedt inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim. Deze nulmeting is in het rapport beschreven.

De partijen van het convenant willen overlast van hinderlijk geluid of galm terugbrengen.

Bron: Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het volledige rapport is hier te downloaden (PDF)

home...