Groen!: "Afbouw nachtvluchten enig alternatief Zaventem"

Groen!, 15 december 2004

De Vlaamse politieke partij Groen! stelt vast dat het beperkte Spreidingsplan Anciaux, evenmin als het concentratieconcept, een afdoend antwoord biedt op de geluidsoverlast van de luchthaven. Zolang het aantal nachtvluchten niet vermindert en er geen grens gesteld wordt aan de toename van het aantal vluchten overdag, zal het louter verschuiven van vliegroutes geen soulaas bieden.

In tegenstelling tot vele luchthavens in de buurlanden van België bestaat er rond Zaventem geen dunbevolkte corridor langs waar je alle vluchten kunt concentreren zonder duizenden gezinnen te storen. Groen! is het in principe eens met de Brusselse rechter, die stelt dat piste 02 te dicht bij een bevolkingsconcentratie ligt. Maar dit geldt evenzeer voor alle andere pistes en vliegroutes. Het beperkte Spreidingsplan Anciaux concentreert alle vluchten grotendeels over slechts twee gebieden: de Noordrand en de Oostrand. Sindsdien zijn er meer actiecomités dan ooit tevoren. Dit bewijst dat het verdunningseffect dat nagestreefd wordt door het aantal vluchtbewegingen te spreiden, te beperkt is om voor alle overvlogen inwoners de overlast draaglijk te houden. Er zijn te veel nachtvluchten en het huidige Spreidingsplan Anciaux, noch het concentratiemodel, zijn in staat om de nachtrust en de leefbaarheid te herstellen.

"Op lange termijn is de toename van het aantal vluchten in een zo dicht bevolkt gebied geen realistische optie. Er zijn grenzen aan de groei en het ecologisch draagvlak van de luchthaven is nu reeds overschreden. Of willen we misschien dat onze kinderen weldra in één groot industrieel opofferingsgebied wonen?", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!)

Het is niet omdat DHL beslist heeft om niet uit te breiden op Zaventem, dat het leefbaarheidprobleem in de vele gemeenten rond de luchthaven is opgelost. Groen! betreurt dan ook dat de regeringen van dit land gedurende de laatste maanden niets hebben ondernomen om het geschonden ecologisch en maatschappelijk draagvlak te herstellen. Dit is nochtans een noodzakelijke voorwaarde en de beste garantie voor het behoud van de belangrijke economische en tewerkstellingspool die de luchthaven is.

Groen! stelt concreet voor:

Bron: via Nieuwsbank

home...