Gemeente Haarlem wil deelnemen aan Geluidsnet

Gemeente Haarlem, 23 december 2004

Het uitvoeren van geluidsmetingen rond Schiphol staat al enige jaren in de politieke belangstelling. Geluidsmetingen kunnen een belangrijke functie hebben bij de handhaving van geluidbelasting. De rijksoverheid is voornemens om een meetnet rond Schiphol vorm te geven, maar zij heeft aangegeven hier nog geruime tijd voor nodig te hebben. Ook de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) is er nog niet in geslaagd om de meetgegevens vanuit de nu actieve meetpunten op haar website te publiceren. Ondertussen wordt de roep om geluidsmetingen steeds luider. In een werkbezoek op 16 juli 2004. van de Haarlemse wethouder Grondel (Milieu) aan Spaarndam, is de wethouder door de Dorpsraad geattendeerd op de particuliere stichting Geluidsnet. Deze stichting lijkt erin geslaagd een passend alternatief te bieden.

De stichting Geluidsnet onderhoudt 23 meetpunten in Castricum, Uitgeest, Zaanstad en Spaarndam. Doel van de Stichting is de discussie over geluidsoverlast rond Schiphol te democratiseren. Dit doet men door het uitvoeren van metingen en het publiceren van de resultaten op de eigen website (www.geluids.net). De meetpunten worden bij vrijwilligers thuis geïnstalleerd.

De stichting wenst het meetnet verder uit te rollen over de Schipholregio. Inmiddels hebben Amsterdam, Zaanstad, Wormerland en Oostzaan besloten om voorlopig tien meetpunten af te nemen, net als drie bewonersorganisaties uit Amstelveen en Amsterdam (vijf meetpunten). De gemeente Haarlem wil vooralsnog voor een periode van minimaal twee jaar deelnemen aan Geluidsnet.

Geluidsnet heeft een voorstel gedaan voor vijf meetpunten in het oostelijke en noordelijk deel van onze gemeente. Vooral daar wordt veel geluidshinder ondervonden als gevolg van de Polderbaan. Voor de exacte meetlocaties, doet de gemeente een beroep op bewoners(organisaties). De kosten van het systeem bedragen voor het eerste jaar € 16.960,- en vervolgens € 6.550,- per jaar.

Bron: website gemeente Haarlem, www.haarlem.nl

home...